YUMURTA PAKETLEME TESİSLERİNDE HACCP / ISO 22000 UYGULAMALARI

YUMURTA PAKETLEME TESİSLERİNDE HACCP / ISO 22000 UYGULAMALARI

Yumurta Paketleme faaliyeti yürüten firmaların zorunlu görevlerinden biri de, Tarım ve Orman Bakanlığının şart koştuğu HACCP sisteminin olması ve uygulanmasıdır.

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ HACCP SİSTEMİ NEDİR?

Gıda güvenliği yönetim sisteminin içinde barınan haccp sistemi, risk, tehlike tanımlaması alınacak önlemler veya sonuçlar karşısında alınacak aksiyonları kapsamaktadır. Gıda güvenliği yönetim sistemi, hammaddeden itibaren tüm proseslerde izlenebilirliğin sağlanması, gerekli tedbirlerin alınması sürekli iyileştirme v.b… kontrol sisteminin sağlanmasını amaçlar.

 

YUMURTA PAKETLEME TESİSİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KURULUM AŞAMALARI

 

 • Öncelikle, Kuruluşun amacı, faaliyet kapsamı, gıda politikası belirlenmeli 
 • Görev Tanımları Detaylı Şekilde Çıkarılmalı / Organizasyon Şeması Oluşturulmalı 
 • Gıda Güvenliği Ekibi Kurulmalı / Tüm Personelin Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi Almalı
 • Tesis Alt Yapısı için gerekli tedbirler alınmalı, Ön Gereksinim Programı Hazırlanmalı
 • Tehlikelerin Tanımlaması Yapılmalı
 • Makina Ekipman Çalıştırma ve Bakım Talimatları Yapılmalı
 • Risk Tehdit ve Fırsat Analizleri Çıkarılmalı Gerekli Aksiyon Planları Alınmalı
 • Hedefler Belirlenmeli Gerekli Aksiyon Planları Hazırlanmalı
 • Belirleme ve İzlenebilirlik Prosedürü Hazırlanmalı
 • Ham madde giriş satınalma tedarikçi belirleme değerlendirme prosedürleri hazırlanmalı
 • Yumurta Tebliğinde Belirtilen Şartlara Uyum ( Etiketleme, Sınıflandırma v.s…)
 • HACCP Planı Oluşturulmalı
 • Operasyonel Ön Gereksinim Programını Oluşturma
 • Giriş Kontrol , Üretim Kontrol Son Kontrol Talimat ve Formlarını Hazırlama
 • Geri Çekme Prosedürünü ve Geri Çekme Formlarını Oluşturma
 • Geri Çekme Tatbikatını Yapma
 • Uygunsuz Ürün Kontrol Prosedürü Hazırlama
 • Doküman ve Kayıtların Kontrol Prosedürünü Hazırlama
 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürünü Hazırlama
 • İç Tetkik Prosedürünü Hazırlama
 • Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısını Hazırlama
 • Performans Ölçümü, Sistem Performansı Ölçümü, Müşteri Memnuniyet Ölçümü Prosedür veya Talimatlarını Oluşturma
 • Tedarikçileri Değerlendirme
 • İç Denetim Planlarını Hazırlama
 • Eğitim Planlarını Hazırlama
 • Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı Planlama
 • Kalibrasyon Planlarını Hazırlama
 • Kalibrasyonları Yaptırma ( Terazi)
 • Pest Kontrol Analizleri
 • Yumurta Hava Boşluğu Analizi
 • Yumurta Kalıntı Analizi
 • İç Denetimleri Gerçekleştirme
 • Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısını Gerçekleştirme
 • Müşteri Memnuniyet Anketi ve Analizi
 • Paketleme Tesisi üretim de yapıyorsa üretimi ve yemi dahil edecek şekilde HACCP kurulumu
 • Yem kalıntı Analizi

Yukarıda, yapılması gereken proseslerden bazıları başlık halinde belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için 0544 838 23 23 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.