SİSTEM BELGELENDİRME NEDİR?

Sistem Belgelendirme Çeşitleri

Kuruluşunuza, ISO (INTERNATIONAL STANDARD ORGANİZATİON) tarafından kabul görülüp uygulamaya koyulan ,

ISO 9001 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22000 2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 18001 2007 OHSAS İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27001 2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 16949 2009 OTOMOTİV YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 10002 2004 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001 2011 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

İstanbul Kalite Sistem Belgesi Danışmanlık Hizmetleri

Kalite sistem belgelendirme danışmanlık hizmetleri

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

Yukarıda belirtilen standartlar isimlerinden de anlaşılacağı üzere yönetim sistemleri standartlarıdır. bu standartların amacı ilgili konularda sürekli iyileştirmeyi sağlayarak önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak, kuruluş,yönetim, müşteri,tedarikçi,çalışan,çevre gibi faktörlerin mağduriyetlerini minimize ederek memnuniyeti sürekli maksimum seviyeye çıkarmaktır.

Her standardın kendine özgü tarifleri, şartları,tavsiye ve yöntemleri bulunmaktadır. Danışman, ilgili standart/ları kuruluşun yönetim ekibi ve alt personel ekibi ne gerekli eğitimleri sunarak amaçların, nerede,nasıl ne zaman gerçekeleşeceğini belirleyerek yol haritası çizmiş olur.

Danışmanın, standartları belirli aşamalarla, kuruluşun sistemine uygulaması ile birlikte , sistemin sorunları/eksiklikleri somut bir şekil kazanmaya başlar. Bu eksiklikleri kuruluşun, uygulama yeteneği ve kapasitesine göre özgün bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Sistemin kuruluşa uygulanması ve uygulamadan dönüşler alınmasından sonra kuruluş, ilgili standartlardan AKREDİTE Edilmiş 3. Taraf Denetimi gerçekleştiren bir belgelendirme kurumu tarafından denetime tabii tutulur.

Denetim sonrası hazırlanan rapora göre, belge verilsin veya tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasından sonra belge verilsin kararı çıkar. Denetim  ile kuruluş kendi sistemini objektif bir şekilde görmüş olur. Eksikliklerin Tamamlanmasından sonra ilgili belge Belgelendirme kurumu tarafından kuruluşa 3 yıllığına verilir. (her yıl ara denetim sonuçlarının olumlu olması şartı ile) .