IP Koruma Kodu Testleri

EN 60529 olan bu standart, 72,5 kV’u aşmayan beyan gerilimli elektrik donanımı için mahfazalarla sağlanan koruma derecelerinin sınıflandırılmasını kapsar.

IP KORUMA NEDİR?

IP Code (IP Kodu)’ ‘international protection code (uluslararası koruma kodu)’ ya da ‘ingress protection code (giriş koruma kodu)’ olarak geçer. Avrupa Komisyonu (CENELEC – Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) tarafından geliştirilmiş olan IP koruma sınıfı, elektrikle çalışan aletlerin dış etkenlere karşı dayanıklılığını belirlemek için uluslararası bir standarttır. Çalışma şartlarını güvenlik sınırlarını belirtmek için elektrikli ürünlere IP kodu verilmektedir.

IP derecesi 2 veya 3 basamaklı sayılardan oluşan IP kodu Farklı etkilere karşı dayanıklılığı kolay ifade edebilmek için; IP derecelendirmesinde her bir basamak ayrı bir etkiye karşı korumayı ve basamaklardaki sayılar korumanın derecesini belirtir.

IP Sınıflandırmasında kullanılan basamakların anlamları:

  1. Katı cisimlere karşı
  2. Sıvılardan koruma
  3. Mekanik etkilerden koruma