Elektrik İçeren Ürünlerin Bazı zararlı kimyasal maddeler içerip içermediğinin tespitine dair testlerdir. 2011/65 EU ROHS 2 Direktifi Referans alınarak isim ve oranları belirtilen zararlı kimyasallar aşağıdaki gibidir ;

 • Butil benzil fitalat (BBP) (% 0,1)
 • Dibutil fitalat (DBP) (% 0,1)
 • Diizobutil fitalat (DIBP) (% 0,1)
 • Kurşun (% 0,1)
 • Cıva (% 0,1)
 • Kadmiyum (% 0,01)
 • +6 değerlikli krom (% 0,1)
 • Polibromlı bifeniller (PBB) (% 0,1)
 • Polibromlu difenil eterler (PBDE) (% 0,1)

ROHS2 Direktifinin uygulama Takvimi Aşağıdadır ;

ROHS KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER

 • IT Telekomünikasyon Cihazları
 • Büyük ve Küçük Ev Aletleri
 • Aydınlatma Ürünleri
 • Tüketici Eşyaları
 • Elektrikli ve Elektronik Eşyalar
 • Oyuncaklar , Spor Ekipmanları, Eğlence Ekipmanları
 • İzleme ve Kontrol Aletleri
 • Tıbbi Cihazlar
 • Otomatik Dağıtıcılar