FİKRİ MÜLKİYET

Fikri Mülkiyet Hukuku iki ana gruba ayrılmaktadır. bunlar ; telif hakları yani fikir ve sanat eserleri ile sınai haklar yani Marka,patent,faydalı model, endüstriyel tasarımdır.

Fikri Mülkiyet hukuku, Sahiplik süreleri belirli zaman içerisindedir. Mesela, ülkemizde marka tescilinin korunma süresi 10 yıl, Endüstriyel tasarımın 5 yıl olduğu gibi…Fikri mülkiyet haklarının esası, maddi varlığa sahip olmayan,soyut varlıklara dayanır. Örnek olarak, bir ayakkabının imalatından önce tasarım aşaması söz konusudur. Tasarlandığı esnada soyut olan fikri ürün, somutlaşmaya gidebilmektedir. fikri haklar , soyut olan varlığın(buluşun veya fikri ürünün) sahiplik haklarını korumaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukukunu ülkesellik özelliğine sahiptir. Yani ülkeden ülkeye koruma,ömür,sahiplik hakları v.s… konularında bariz farklılıklar gösterebilmektedir.  Mesela Rusya’da patente sahip olan bir kişinin,koruma haklarına Türkiye’de de devam ettirebilmesi için, Türkiye’nin yasal şartlarına uyması ilgili prosedür ve prosesleri gerçekleştirmesi sonrasında Türk Patent Enstitüsünün ( TPE ) kararı ile koruma haklarına sahip olabilir.

Fikri mülkiyet, Soyut haldeyken, somutlaştırıldığında meydana gelen eşyadan da farklı bir varlığa ve haklara sahiptir. Açıklayacak olursak; Bir kitabın içeriği, fikri haklara tabiidir. fakat kitap eşya hukukuyla korunur. Bu sebeple içeriği ile kitap cismi arasında farklı hukuki rejimler söz konusudur. Şöyle ki ; kitabın içeriği yazan yazara aittir. istediği oranda sayıda bastırma,dağıtma,istediği ücrete satma haklarına sahiptir. fakat kitabı satın alan kişi sadece o kitabın kendisine sahiptir ve eşya hukuku ile haklarını koruyabilir. yazar izni olmaksızın herhangi bir şekilde kitabı çoğaltamaz, dağıtamaz. Aksi halde korsanlık eylemini gerçekleştirmiş olur. Bu kural tüm fikri ve sınai haklarda geçerlidir. (Marka ,patent,tasarım gibi)

Ülkemizde Fikri Mülkiyet İki Ana gruba ayrılmış ve iki farklı kurum tarafından sorumluluklar üstlenmiştir. Bunlar,

Fikir ve Sanat Eserleri(Telif Hakları) Alanı İle , Kültür ve Turizm Bakanlığı İlgilenmektedir.

Sınai Haklar Olan, Marka Tescili, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım,Entegre Devre Topoğrafyası konularında da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olan Türk Patent Enstitüsü ilgilenmektedir.