Patent ve Faydalı Model

Patent Nedir?

Patent, bir kamu kurumu tarafından sanayi alanındaki bir buluşun sahibine verilen ve bu buluşun belirli bir süre korunmasını sağlayan bir belgedir. Ekonomik bir değere sahip olan bu belge, hak sahibine belirli bir süre için buluşun başkalarınca kullanılmasına izin vermek ve izinsiz kullanılmasını engellemek hakkını sağlar.

Faydalı Model Nedir?

Faydalı Model Belgesi, patent ile aynı hakları sağlamakla birlikte, 20 yıl yerine 10 yıllık bir koruma getirmektedir. Ayrıca, yöntemler ile kimyasal maddeler için Faydalı Model Belgesi verilmemektedir. Ancak, Faydalı Model Belgesi başvurularına konu olan buluşlarda “buluş basamağı” aranmadığı ve patent başvurularında araştırma ve inceleme raporlarını düzenlenmemektedir. Belge alımı daha ucuza mal olmakta, dolayısıyla özellikle KOBİ’ler ve kişisel başvuru yapanlar tarafından daha çok tercih edilmektedir.

Patent ile Faydalı Model Arasındaki Fark Nedir ?

Patent, yenilik,buluş ve sanayiye uygulanabilirlik kavramlarını içerir.Patent ve faydalı model arasındaki fark,faydalı model buluş kavramını içermez.

Faydalı Model Başvurusu Nasıl Hazırlanır ?

Faydalı model başvurusu şunları içerir:

Başvuru formu (TPE-P-102)
– Başvuru ücreti dekontu
– Tarifname
– İstemler
– Özet
– Resimler (zorunlu değil)