ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 standardı, çevre yönetim sistemlerinin standardizasyonunu temin etmek üzere oluşturulmuştur.

ISO 14001 işletmelerin çevresel yönetimini uzun vadeli ve sürekli gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Çevre konusundaki duyarlılık, dünyanın hızla kirlenmesi ile başlamış ve ABD’deb başlayarak diğer ülkeleri de sararak yayılmıştır.

Proseslerin tasarım ve değerlendirmelerinde çevre faktörünün göz önüne alınması iki sebebi mevcuttur. Toplumsal duyarlılık ile merkezi yönetimlerin yaptırımları ile firmanın bulunduğu ülkenin ekonomik-politik tutumu.

Kalıcı gelişme ancak doğal kaynakların akılcı kullanımı ve atıkların çevre kirlenmesini azaltacak yönde değerlendirilmesi yoluyla sağlanabileceği görüşü giderek yayılmakta; siyasi ve ekonomik örgütler tarafından desteklenmektedir. Bu da firmaları ISO 14001:2004 konusunda çalışma yapmaya yönlendirmektedir.

ISO 14001 standardı, çevre yönetim sistemlerinin standardizasyonunu temin etmek üzere oluşturulmuştur. ISO 14001 işletmelerin çevresel yönetimini uzun vadeli ve sürekli gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

ISO 14001 önemli unsurları şunlardır :

 • Çevre politikası
 • Planlama
 • Uygulama ve yürütme
 • Kontroller ve düzeltici önlemler
 • Üst yönetim tarafından değerlendirilmesi

Bir kuruluşun Çevre Yönetim Sisteminin belgelendirilmesi, firmanın çevre ile ilgili sosyal sorumluluğunu, yasal yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirdiğini gösteren en etkili yöntemlerden biridir. Etkin bir Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) uygulaması konuya sistematik bir yaklaşım getirerek ve firmanın amaç ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Çevre Yönetim Sistemi faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Çevre bilincinin yerleşmesini sağlar.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Maliyetleri düşürür.
 • İletişim imkanını arttırır.
 • Yasalara uyulmasını sağlar.
 • Potansiyel çevre etkilerinin minimize edilmesini sağlar.
 • İş verimliliği için geri besleme sağlar.
 • Çalışma motivasyonunu arttırır.