TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

  TSE Belgesi

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası-TSE Belgesi)

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standartlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerilerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Belgesinin Yararları Nelerdir?

  • Maliyette düşüş- ticarette artış,
  • Pazara ulaşmada kolaylık,
  • Pazarda hız,
  • Tüketici nezdinde güven,
  • Güvenli ürünün garantisi,
  • Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj,

 

Türk Standartlarına Uygunluk Belgelendirmesi (tse belgelendirmesi) nasıl yapılır?

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE Belgesi,TSE ÜrünBelgesi,TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi


Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,
İlgili Standardın öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir,
Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi verilir.

 

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesinin (tse belgesi)devamlılığı nasıl sağlanır?

Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden ve/veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır.

Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder.

T.S.E. Standartları Nasıl Araştırılır ?

Türk Standartları Enstitüsü Resmi web sitesinde standart araştırma kısmından araştırma yapılabilir. ilgili seçeneklerde ürün konusu,başlığı, Tse standart numarası,döküman tipi gibi alanlara bilgiler doldurularak inceleme yapılabilir. Başlık kısmında iki ana konuyu iki kelime arasına artı koyularak arattırılabilir.( örneğin; kablo+elektrik).

TSE Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

TSE Belgesi, ilgili standart incelendikten, iş yerine gerekli standardizasyon çalışmaları yapıldıktan sonra TSE başvurusu gerçekleştirilir. başvuru sonrasında standardın istediği testlerin zamanlaması, laboratuar şartları v.b… faktörler belgelendirme süresini etkilemektedir. ürünlerin laboratuardan olumlu sonucu çıkması sonrasında üretim gerekliliği sağlanmış ise belgelendirme süreci tamamlanmış olur.
#tsebelgesi #tsebelgelendirme,#tsehizmet yeterlilikbelgesi,tse #hyb,#T.S.E. ,#Türk Standartları Enstitüsü, #Belge #Danışmanlık,Kalite,#tse yenileme,#tsebelgeyenileme,#T.S.E. HYB,TürkStandartları,standart belgelendirme,standart hazırlama,tse standart inceleme