Taşar Danışmanlık, yeni ürün veya ürün geliştirme proseslerinde, müşterilerinin yanında ve yardımcısı olarak test/doğrulama hizmetlerini profesyonel laboratuvarıyla gerçekleştirmektedir.

Taşar Danışmanlık, globalleşen dünyada ülkemizin, dünya firmaları ile rekabet edecek olan yerli firmaları için ürünlerin tasarım aşamasından itibaren yanlarında olarak uluslararası standartlara uygun ürün üretmelerini sağlamaktadır.

Taşar Danışmanlık, ürün geliştirme aşamasında yaptığınız testler ile prototip ürünlerinizin gerekli olan standartlara uygun olup olmadığını kontrol eder, sonradan ortaya çıkabilecek teknik sorunları seri üretim öncesinde çözme imkanı sağlamaktadır. olası sorunların erken tespiti ve çözümlenmesi firmanıza hem zaman hem de mali açıdan kazanç sağlayacaktır.

AR&GE TESTLERİ NE İŞE YARAR?

Üretim öncesi, uluslararası standartlar incelenerek, gerekli eksiklik tespiti ve tamamlanması hususunda iş planı yapılır. Sonrasında CE Belgelendirme sürecinde uygulanacak olan testlerden tam not alacak şekilde geçerek, zaman ve maliyetten tasarruf sağlanır. Ayrıca, ürün kalitesini artırmaya yönelik yaptıracağınız Ar&Ge testleri, firmanızın misyon ve vizyonunu geliştirerek, katma değer sağlayacak, müşteri nezdinde yüksek prestij sağlayacaktır.