kalite yönetim sistemi el kitabı

Kalite El Kitabı

Kalite El Kitabı

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı

Kalite El Kitabı Nedir?

ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulumunda sistem iskeletini oluşturan kılavuz kitaptır.İncelendiğinde kuruluşun kalite sisteminin nelere dayandığını, nasıl uygulandığını, hariç tutmalarını v.b.. birçok detay kalite el kitabında bulunabilir.

Kalite El Kitabı Nelerden Oluşur ?

Kalite El Kitabı , Kuruluşun tanımı,misyon,vizyon,kalite politikasının bulunduğu, yönetim sisteminin kuruluşta nerelerde uygulandığının, hariç tutmalarını, gerekçelerini gösterir. zorunlu prosedürlerin nerelerde olduğu, ilgili proseslerde neler yapılması gerektiğini bunların hangi formlarda bulunduğu detaylı şekilde yazılır.Dış Kaynaklı Döküman Listeleri, varsa dış kaynaklı faaliyetler yine  belirtilir.

TAŞAR DANIŞMANLIK SİZE NASIL BİR HİZMET SAĞLAR ?

Taşar Danışmanlık, kuruluşunuzu detaylı bir şekilde inceledikten sonra ihtiyacınız olan yönetim sistemini ve bu sistemlerin nerelerde nasıl uygulanacağını tespit ederek üst yönetiminize rapor eder.

Gerekli Yönetim sistemlerinin kuruluşunuza uygulama öncesinde, ihtiyacınız olan bilgilendirme eğitimlerini sağlayarak, Yönetim Sisteminin tarafınızca özümsenmesi amacını güder. Kuruluşunuzun ihtiyacı olan yönetim sistemi standardını kılavuz alarak  El Kitabınızın Hazırlanması sürecini uygulama paralelinde gerçekleştirir. Sistem uygulamalarının tamamlanması ile birlikte El Kitabınız da tamamlanmış olur.