TSE Belgelendirme Süreci

TS 213-1 EN 13748-1 İç Mekan Terrazo Karolar TSE CE Belgelendirme Süreci

TS 213-1 EN 13748-1 İç Mekan Terrazo Karolar TSE CE Belgelendirme Süreci

TS 213-1 EN 13748 Standardı, İç mekanlarda kullanılmak üzere üretilmiş karoların kalite ve güvenlik şartlarını belirlemiştir. Ürünlerin standart şartlarına uygunluğunu değerlendirme üretim ve belgelendirme şartları detaylı olarak aşağıdaki makalemizde yer almıştır.

Karo Üreticisinin uyması gereken şartlar ;

Öncelikle, herhangi bir sektörde TSE belgesi ve CE Belgesi almak isteyen üretici için ilk şart üretici kuruluşun, hammaddeden tüketiciye ulaştırılıp tüketici geri beslemelerinin değerlendirilmesine kadarki süreci kontrol edebilecek izlenebilirliği sağlayacak kalite yönetim sistemi bir diğer değişle FABRİKA ÜRETİM KONTROL SİSTEMİ ne sahip olması gerekmektedir.

FABRİKA ÜRETİM KONTROL SİSTEMİ NEDİR ?

Fabrika üretim kontrol sistemi, ISO 9001 2015 standardının temellerini oluşturduğu üretim yönetimi sistemidir. Üretilen her karonun aynı kalitede olması, kuruluşun ürün hizmet ve sisteminin sürekli iyileştirmesi temel hedef alınmıştır.

Sistemin ilk şartı ; sistemin tanımlanmasıdır. Yani Doküman ve kayıtların kontrolü sağlanmalı, prosedürel olarak tanımlanmalı belirlenmeli ve iyileştirilmelidir.  Dokümanların tanımları yapıldıktan sonra, ürün girdi kontrolünün nasıl sağlandığı belirlenmelidir. Örneğin, hammadde girişinin nasıl kontrol edildiği, hammaddelerin neye göre belirlendiği seçildiği konumlandırıldığı, sorumlusunun kim olduğu açıkça görülebilmelidir. Bu işlemi, Personel görev tanımı, depo veya satınalma sorumlusu ile ilgili sorumluların kullandığı hammadde girdi formu gibi bir form veya enstrüman kullanılabilir.

Hammaddenin depolanması ;

TS 213-1 EN 1348-1 standardının istemiş olduğu şartlardan biri de fabrika üretim kontrol sisteminde hammaddelerin nitelikleridir. Örneğin, kullanılan çimento mozaik tozu agrega gibi ana hammaddelerin AKREDİTE LABORATUVARDAN analizlerinin yapılarak olumlu raporlarının olması gerekmektedir. Gelen hammaddenin her girdisinde yetkili kişi analiz raporları ile birlikte ürünleri kontrol etmeli ve hammaddenin uygun şartların korunarak saklanabileceği ortamı sağlamalı muhafaza etmelidir.

 

Üretim Yönetimi

 

Terrazo karoların üretiminde , üretim sorumlusunun belirlemiş ve beyan etmiş olduğu ebatlarda kalıpların seçilmesi, üretim miktarına göre hammaddenin ayarlanarak harç haline getirme ve kalıplama işlemini uygun bir İMALAT KONTROL DOKÜMANI ile kontrol etmeli ve kayıtlarını saklamalıdır. Çıkan ilk ürünlerde muhakkak boyut ve yüzey muayenelerinin yapılması, devamında gelen ürünlerden de rastgele seçme yöntemi ile boyut muayenelerinin yapılması ve imalat kontrol dokümanına işlenmesi gerekmektedir.

Müşteri Şartları

Üretilen ve testleri yapılarak uygunluğu kanıtlanan ve kayıtları tutulan terrazo karoların müşteriye teslimi sonrasında müşteri memnuniyeti ve şikayetlerini değerlendirmesi kayıt altında tutması, şikayet ve öneriler ile ürün hizmet ve sistemini sürekli iyileştirmesi gerekmektedir.

 

ÜRETİMİN KALİTE KONTROLÜNÜN SAĞLANMASI

 

Üretimin kalite kontrolü, üretim başlangıcı ile başlayarak tüketiciye ulaştırılacağı tüm süreci kapsamaktadır. Bu süreçte, standartları karşılayan hammadde ve kullanılan miktarları ile üretim prosesindeki metot ve yöntemler önem arz etmektedir. Sürecin tamamında göz ile muayene başlangıç orta ve son bölümlerde boyut yüzey , kalınlık kontrolü, üretim sonunda ise dayanıklılık deneyi, kırılma deneyi, sürtünme deneyi aşınma deneyi, su emme deneyi, boyut deneyi, yüzeysel sapma deneyleri yapılmalıdır. Üretici, her üretimde, boyut, yüzeysel sapma, su emme, dayanıklılık, kırılma deneylerini yapmalı ve deney raporu ile kayıtları saklamalıdır.

 

İÇ MEKAN TERRAZO KAROLARDA BOYUT DENEYİ (TS 213-1 EN 1348-1 standardı)

Boyut deneyi rastgele seçilecek minimum 8 adet karoyla yapılır.Çıkan karonun üreticinin beyan etmiş olduğu boyutlarda çelik cetvel ile ölçülerek kenar uzunluklarının maksimumum ± % 0,3 mm sapma toleransıyla karoların boyutları tespit edilmeli onaylanmalı ve boyut deneyi raporuna işlenmelidir. Kalınlık değerleri kumpas ile ölçülerek maksimum sapma toleranslarının ± 2 mm (kalınlık < 40 mm için) ± 3 mm (kalınlık ≥ 40 mm için) olması gerekmektedir. Sonuçlar deney raporuna işlenmelidir.

 

İÇ MEKAN TERRAZO KAROLARDA KIRILMA DAYANIMI DENEYİ (TS 213-1 EN 1348-1 standardı)

 

Kırılma dayanımı deneyi, en az rastgele seçilecek minimum 4 adet karoyla yapılır.  basit mantıkla, karonun enine yükleme test cihazı ile ( KARO TEST CİHAZI ) standardın belirlemiş olduğu yük değerleri ile belirlenen (45 ± 15) saniyede karonun vereceği tepki ölçülür ve deney raporuna işlenir. Sonuçların, 213-1 standardında istenen sapma değerlerini aşmaması gerekmektedir.

SU EMME DENEYİ

 

Üretici, her partide çıkan karolardan 4 adet numune alarak oda sıcaklığında, karoların kenar kısımlarının su yalıtımını sağladıktan sonra, ağırlık kontrolü yapılarak deney raporuna işlenir. içme suyu ile dolu olan deney havuzuna daldırarak standardın belirlemiş olduğu süre boyunca karoyu suya maruz bırakır. Sürenin tamamlanmasından sonra tekrar ağırlık kontrolü yapılarak deney raporuna yazılır. Akabinde, 100-105 derece sıcaklığındaki ETÜV cihazında belirlenmiş süre boyunca kurutularak sürenin tamamlanmasından sonra, ağırlık kontrolü yeniden yapılır ve deney raporuna işlenir. Çıkan sonuçlar 213-1 EN 13748 standardındaki değerleri karşılamak zorundadır. Bu değerler ile üretici beyanı ve işaretleme birbiriyle örtüşmelidir.

 

TSE BAŞVURU SÜRECİ

 

Terrazo karoların TS 213-1 EN 13748 standartlarında TSE belgelendirmesi için öncelikle, TSE nin online başvuru portalından firma kaydı yetkili tanımlama ve ön başvuru işlemi yapılır. Bu başvuru için gerekli olan evraklar imza sirküleri, vekaletname, ticaret sicil gazetesi faaliyet belgesi, vergi levhası dır.

İlgili resmi evraklarla birlikte ön başvuru sonrası sistemin vermiş olduğu başvuru dokümanına ek olarak ÜRÜN BELGELENDİRME AVANS ÜCRETİ olan 2500 TL + KDV (2950,00TL) TSE hesaplarına yatırıldığını gösterir dekont eklenerek ilgili tse müdürlüğüne gönderilir. Ön inceleme ve uzman atamasından sonra TSE denetim süreci başlar. Denetim iki aşamadan oluşur. Bunlar ; DOKÜMANTASYON ve ÜRETİM / DENEY (SAHA) denetimidir. Dokümantasyon denetiminde yukarıda da bahsettiğimiz FABRİKA ÜRETİM KONTROL SİSTEMİ nin varlığı, izlenebilirliği, işleyişi incelenir. ( örneğin, bakım talimatları, deney talimatları ve uygulamaları, düzeltici ve iyileştirici faaliyetler, satınalma formları prosedürleri v.s…) SAHA DENETİMİ’nde ise sistemin uygulamasına, deneylerin nasıl kimler tarafından yapıldığına, üreticinin resmi şartlara uyup uymadığına( iş güvenliği yasası çevre yönetmelikleri , ruhsat v.s..)

 

 1. Ve 2. Aşama denetimleri olumlu geçmişse TSE denetçisi, numune alma prosedürüne göre numuneleri alarak TSE Test laboratuvarına gönderir. Test sonuçları beyanlara ve standarda uygunsa üretici TSE Belgesi almaya hak kazanır.

 

ÖZETLE TS 213-1 EN 13748 Belgelendirme İçin Gerekli Şartlar

 

 • Yasal Şartlara Uyum ( İş Güvenliği, Çevre, Belediye ve diğer resmi kurumların şartlarına uyum)
 • Personellerde deneyleri yapacak personelin en az teknisyen seviyesinde olması ( tekniker, makine, inşaat, endüstri mühendisi…)
 • FABRİKA ÜRETİM KONTROL SİSTEMİ
 • TEST ve MUAYENE EKİPMANLARI (tamamı akredite laboratuvardan kalibrasyonlu olmalıdır)
 1. Kırılma Yükü Test Cihazı
 2. Etüv
 3. Çelik Cetvel
 4. Gönye
 5. Sentil Takımı
 6. Kumpas
 7. Dijital Terazi
 8. Şerit metre
 9. Termometre
 10. Su emme deneyi yardımcı ekipmanları

Test ve muayene işlemlerinin yapıldığı LABORATUVAR’ ın tesis edilmesi gerekmektedir. Laboratuvar üretim alanı içerisinde kapalı ortamda tozdan dış etkenlerden korunaklı, oda sıcaklığını muhafaza edebilecek kabiliyette hava alan ve aydınlık olmalıdır.