EN 60034-1 Elektrik Motorları CE Belgesi İşaretlemesi

EN 60034-1 Elektrik Motorları CE Belgesi İşaretlemesi

Elektrik motorlarının CE Belgelendirmesi TS EN 60034-1 standardına girmektedir. Bu standart kapsamında,
* 2006/95 Alçak Gerilim (LVD) Yönetmeliği

* (2004/108/AT) Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

* Fabrika Üretim Kontrol Sistemi/ Kalite Yönetim Sistemi

* Ekodizayn Yönetmeliği kıstas alınarak, tüm bu yönetmeliklere uygunluğu şartı aranmaktadır.

elektrik motoru ce belgesi

elektrik motoru ce belgesi

Elektrik Motorlarında TS EN 60034-1 Döner elektrik makineleri – bölüm 1: Beyan karakteristikleri ve çalışma karakteristikleri Standardına göre LVD ve EMC Testleri ve gerekli incelemelerin yapılması yapılması gerekmektedir.

EKODİZAYN YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN STANDARTLAR

*TS EN 60034-2-1 Döner elektrik makineleri – Bölüm 2-1: Kayıplar ve verimin deneylerle belirlenmesinde kullanılan standart yöntemler (cer taşıtları için kullanılan makineler hariç)
*TS EN 60034-30-1 Döner elektrik makineleri – Bölüm 30-1: Şebeke tarafından beslenen a.a motorlar için verimlilik sınıfları (IE kodu)