CE İŞARETİ NEDİR ?

CE İŞARETİ NEDİR ?

CE İşareti, Avrupa Birliği Yönetmeliklerine bağlı, ürün güvenliği standartlarına uyan ürünlere iliştirilen işarettir.

Örneğin, makine üreticisi, ilgili makinesini EN Standartlarına uygun olarak tasarladıktan sonra, 2014/30 AB Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi, 2014/35 AB Belirli Güvenlik Sınırları için tasarlanmış elektrikli ekipman yönetmeliği ile 2006/42 AB Makine Emniyeti Yönetmeliklerinin belirlediği standartlara ki en başta gelen standart EN 60204 Makine Emniyeti Standardı ile 12100 Risk Yönetmeliği standardına göre Akredite Kuruluştan testlerini gerçekleştirerek ( www.tasardanismanlik.com ) ürünü tanımlayan TEKNİK DOSYA sını hazırlar.

Onaylanmış  kuruluş onayı gerekliyse onaylanmış kuruluştan, gerekmiyorsa, UYGUNLUK BEYANI ile CE işaretini makinesine Yönetmeliğin belirlediği şekilde iliştirir. CE İşaretinin süresi veya CE Belgesinin süresi, standartların ve yönetmeliğin güncellenmesi veya ilgili makinenin risk kapsamına göre 1 yıl 5 yıl gibi değişiklik göstermektedir. Örneğin, kaldırma ekipmanları veya kesici döner testereler gibi yüksek risk taşıyan ekipmanların her yıl onaylanmış kuruluştan denetim ve onay almaları bir diğer tabirle, CE BELGELERİNİ YENİLEMELERİ gibi zorunlulukları varken, yüksek risk içermeyen aydınlatma cihazları, hamur karma makineleri gibi az riskli ürünlerde Belge Yenilemeleri 5 yıl olabilmektedir. Mevcut Yönetmelik ve standartlarda olabilecek değişikliklere göre bu sürelerde değişiklik olabilmektedir.