Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)

  TSE

TSE Uygunluk Belgesi nedir?

 Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standartlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerilerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Belgesinin Yararları Nelerdir?

  • Maliyette düşüş- ticarette artış,
  • Pazara ulaşmada kolaylık,
  • Pazarda hız,
  • Tüketici nezdinde güven,
  • Güvenli ürünün garantisi,
  • Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj,

Türk Standartlarına Uygunluk Belgelendirmesi nasıl yapılır?

 Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,ilgili Standardın öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir,muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi verilir.

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesinin

Devamlılığı Nasıl Sağlanır?

Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden ve/veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır.

Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder

TSE MARKA TEBLİĞİNDEN

ÇIKARILAN STANDARDLAR LİSTESİ

TS 278 EN 60064 Lambalar – Tungsten Filamanlı- Ev ve Benzeri Yerlerde Genel
Aydınlatma Amacıyla Kullanılan- Performans Özellikleri
TS 494 Buhar Kazanları Emniyet Ventilleri
TS 862-1 EN 3-1 Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 1: Tarif, Çalışma Süresi, A ve B
Sınıfı Yangın Deneyleri
TS 862-2 EN 3-2 Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 2: Sızdırmazlık, Yalıtkanlık
Deneyi, Sıkıştırma Deneyi, Özel İşlemler
TS 862-4 EN 3-4 Seyyar Yangın Söndürücüler Bölüm 4: Doldurma, Gereken Asgari Yangın
TS 862-5 EN 3-5 Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 5: Karakteristik ve Tamamlayıcı Deneyler
TS 1520 Valfler (Basınçlı Gaz Tüpleri İçin)
TS 3916 Kauçuk Hortumlar Akaryakıt Aktarımında Kullanılan
TS 11169 Tüpler-Basınçlı Gazlar İçin Çelik Dikişsiz
TS 11170 Tüpler-Basınçlı,Çözünmüş,Asetilen Gazı İçin, Çelik