Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme

 Kurumu(TKDK ) Destekleri

A.TKDK Nedir?

AB  ve uluslararası  kuruluşlardan sağlanan kaynaklarla kırsal kalkınma programlarının uygulama faaliyetinde bulunan

5648 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile kurulmuş,

25 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları

ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulayacak kurumdur.

B.Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme

Kurumu(TKDK ) Destekleri Nelerdir?

1. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım (101-1),
2. Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım (101-2) (Kırmızı Et ve Beyaz Et),
3. Üretici Gruplarının Kurulması Destek (102),
4. Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (103-1)
5. Et ve Et Ürürnlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (103-2) (Kırmızı Et ve
Beyaz Et)
6. Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlaması (103-3),
7. Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlaması (103-4),
8. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi (302-1),
9. Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi (302-2),
10. Kırsal Turizm (302-3),
11. Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi (302-4)

c.Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

(TKDK ) Desteklerine Her İlden Başvuru Yapılabilir mi ?

Seçilen illerde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK ) Destekleri  ve programları uygulanmaktadır.