Sistem Belgelendirme Nedir ?

SİSTEM BELGELENDİRME NEDİR?

Sistem Belgelendirme Çeşitleri

Kuruluşunuza, ISO (INTERNATIONAL STANDARD ORGANİZATİON) tarafından kabul görülüp uygulamaya koyulan ,

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

Yukarıda belirtilen standartlar isimlerinden de anlaşılacağı üzere yönetim sistemleri standartlarıdır. bu standartların amacı ilgili konularda sürekli iyileştirmeyi sağlayarak önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak, kuruluş,yönetim, müşteri,tedarikçi,çalışan,çevre gibi faktörlerin mağduriyetlerini minimize ederek memnuniyeti sürekli maksimum seviyeye çıkarmaktır.

Her standardın kendine özgü tarifleri, şartları,tavsiye ve yöntemleri bulunmaktadır. Danışman, ilgili standart/ları kuruluşun yönetim ekibi ve alt personel ekibi ne gerekli eğitimleri sunarak amaçların, nerede,nasıl ne zaman gerçekeleşeceğini belirleyerek yol haritası çizmiş olur.

kalite yönetim sistemi el kitabı

kalite el kitabı, kek, k.e.k.
iso90012008

Danışmanın, standartları belirli aşamalarla, kuruluşun sistemine uygulaması ile birlikte , sistemin sorunları/eksiklikleri somut bir şekil kazanmaya başlar. Bu eksiklikleri kuruluşun, uygulama yeteneği ve kapasitesine göre özgün bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Sistemin kuruluşa uygulanması ve uygulamadan dönüşler alınmasından sonra kuruluş, ilgili standartlardan AKREDİTE Edilmiş 3. Taraf Denetimi gerçekleştiren bir belgelendirme kurumu tarafından denetime tabii tutulur.

Denetim sonrası hazırlanan rapora göre, belge verilsin veya tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasından sonra belge verilsin kararı çıkar. Denetim  ile kuruluş kendi sistemini objektif bir şekilde görmüş olur. Eksikliklerin Tamamlanmasından sonra ilgili belge Belgelendirme kurumu tarafından kuruluşa 3 yıllığına verilir. (her yıl ara denetim sonuçlarının olumlu olması şartı ile) .