Markalaşma

Markalaşma

Markalaşma bir süreçtir. Bir ürün veya şirkete kişilik kazandırma sürecidir. Yeni üretilen bir ürün pazarda ismiyle var olacaktır. İsmiyle ve logosuyla tanıtımı ve reklamı yapılacak, insanların hafızalarında yer edecektir. Marka sadece bir ürünün üstündeki isim veya amblem değil o firmanın yaratıcı fikirlerini, pazardaki yerini, projelerini ve konumunu oluşturan en önemli unsurdur. Rekabetin sert olduğu piyasada rakipleriyle baş edebilmesi için bir firmanın ilk ve önemli çalışması markalaşma olmalıdır. Markalaşma sadece firmanın kendi başına yaptığı çalışmalar değil dışarıda olan gelişmelerde markalaşma sürecini etkilemektedir.

Markalaşma sürecinde firmanın ve ürününün kalite ve güvenilirliği ön planda olacağı gibi bu süreci bir bütün olarak ele almak ve çalışmak gereklidir. Yani bu sürecin içinde kalite, pazarlama, finansal yönetim, müşteri ilişkileri gibi farklı ayakları vardır. Markalaşma bir anlamda kaliteyi ve güveni pazarlama yöntemidir. Bu nedenle de o markanın tescil edilmiş, hukuki her hakkı alınmış olmalıdır ki firma kendinin ve ürününün güvenliğini sağlamış olsun.

Markalaşma sürecinin en önemli ayağı isim ve logo çalışmalarıdır. Yeni ve orijinal isim ve logo için farklı fikirler ortaya atılır ve çalışmalar yapılır. Bu sürecin ardından bulunan ve üzerinde çalışılan isim veya hizmetin kullanılabilirliği için marka veya patent vekilliği firmalarından onay alınır. Bu markanın sadece üretilen ürün veya hizmetler için değil ona benzer ürünler içinde kontrol edilmesi faydalıdır. Çalışılan mal ve hizmet yurt dışında da geçerli olacaksa ona göre ayrıca bir araştırma da yapmak gerekir. İhracat yapılacak ülkelerde bulunan isim araştırılır. Benzeri olmaması önemlidir. Ayrıca ihracat yapılacak ülkelerin dillerine yatkın bir isim bulunması yararlıdır.

Marka başvurusu ve tescili yaptırırken karar verilen isim dışında benzer isimler için de tescil yaptırmak da yarar vardır. Bu işlemin hem firmaların benzersiz olması açısından hem de marka tescil vekilliği firmalarının marka takibi yapmasını kolaylaştırması açısından faydası vardır. Birbiriyle benzerlik gösteren başvuruların kolaylıkla takibi ve engellenmesi sağlanmış olur.

Markalaşma Türkiye’de ve dünyada gittikçe rağbet gören ve önem kazanan bir süreçtir. Bu süreçte ilk rol marka tesciline düşmektedir. Bir ürün veya hizmet, ismi belirlenip, tescili yapıldıktan sonra üzerinde çalışmalar yapılarak piyasaya sunulmaktadır. Markalaşma sürecinde hataya yer yoktur. Yüksek miktarlarda harcamalar, yatırımlar söz konusudur. Marka konusunda küçük bir hata bile ürünü veya hizmeti ya da firmayı batırabilmektedir.

Markalaşma bir süreç olarak beyin takımının işidir. Bu iş gerçekleşirken yaratıcılık ön plandadır. Çalışan grubunun iyi olması ve aralarındaki iletişimin başarıyla devam etmesi gerekir. Markalaşma sürecinde ayrıca sosyolojik durum, kişisel ve psikolojik durumlar göz önünde bulundurulur. Ayrıca hitap edilecek kitle üzerinde araştırmalar yapılmalıdır.

Markalaşmanın esas nedeni pazardaki diğer ürünlerden sıyrılarak dikkat çekmektir. Tüketiciler üstünde etki sağlayarak ürünü satılabilir kılma çabasıdır. Bunun başlangıcı da bir marka yaratmakla olmaktadır. Marka, malı tanımlayan, tüketiciye anlatan isimler ve işaretlerdir. Güçlü ve iyi bir marka olmak şirketlerin Pazar payını yükseltir, pazarda ve tüketici gözünde iyi bir yer edinmelerini sağlar.