Marka Tescili Sonrası İşlemler

Marka Tescili Sonrası İşlemler

Marka tescili için başvuru yapıldıktan sonra Türk Patent Enstitüsü tarafından öncelikle başvuru evraklarının doğruluğu incelenir. Sonrasında benzerlik araştırmaları yapılır. Enstitü uzmanları fonetik açıdan, yasal yönden ve diğer yönlerden araştırma yaparlar.  Tüm bu inceleme ve araştırmalar 8-10 ay kadar sürer.

Sonuç olarak uygun bulunan başvurular Marka Bülteninde yayınlanır. Bülten 3 ay boyunca askıda kalır, kamuoyuna duyuru yapılır. Bu ilanın amacı 3. Şahısların aynı veya benzer başvurular varsa itiraz etmeleri içindir. Üç ay süresince itiraz gelmeyen marka başvuruları tescile hak kazanırlar. Tescil edilen markalar Resmi Marka Gazetesi ile kamuoyuna duyurulur. Genel olarak marka başvurular itiraz gelmediği durumlarda 8 ila 10 ay sonunda sonuçlanırlar.

Marka tescili sonrası marka koruma süresi ise 10 yıldır. Bu süre sona ermeden 6 ay öncesinden yenileme başvurusunda bulunmak gereklidir. Bu işlem için küçük bir harç yatırmak gereklidir. 10 yılı 6 ay geçene kadar yapılan yenileme başvuruları geçerli olur fakat harç miktarı yükselir. Marka yenileme başvurularının sonuçları 15 gün içerisinde alınmaktadır.
Marka tescili başvuruları pek çok aşamadan geçerek tescile hak kazandıktan sonra marka tescil belgesi alır. Marka tescil Belgesi Türk Patent Enstitüsünün verdiği resmi bir belgedir. Bu belgeyi alabilmek için Enstitüye bir miktar harç ücreti yatırılır. Marka Tescil belgesi marka sahibinin vekili varsa vekiline yoksa kendisine verilir. Buradaki önemli kısım ise vekilsiz olan başvurularda adresin doğruluğudur. Adres bilgilerinin doğru olması şarttır.

 

Doğru olmayan veya güncellenmemiş adreslere ulaşılamayacağı için bu belgenin sahiplerine ulaştırılması da imkansızdır. Bu nedenle adres bilgileri doğru ve detaylı verilemeli ve takibi yapılmalıdır. Sahiplerine ulaşamayan belgeler Enstitüye geri gelmektedir.
Marka Tescil Belgelerinde tescil edilmiş arkanın numarası, mal veya hizmet olduğuna dair çeşidi, marka örneği, marka sahibi bilgileri, emtia sınıfları, belgenin eki olarak yer alan emtia sınıfları açılımları ve Markalar Dairesi’nin onayı ve imzası yer almaktadır.
Marka Tescil Belgesi alımı ile marka tescil sürecinin sonuna gelinmiş olur. Bu belge ile ürün veya hizmet ticaret hayatında koruma altına alınmış olur. Gene de marka koruma altına alınmış da olsa taklit edilemeyecek demek değildir. Bu nedenle marka sahipleri vekil bir firma ile marka takip işlemleri için anlaşabilirler.
Marka Tescil Belgesinin alınmasından sonra da firmaların takip etmesi gereken bazı işlemler vardır. Bunlar adresi değişikliklerini Enstitüye bildirme, marka yenileme sürelerinin ve işlemlerini takibi, devir işlemleri yapılacaksa devir işlemlerinin takip edilmesi, lisans işlemi yapılacaksa bu işlerin takip edilmesi ve hazırlanması gibi fazladan işlemler vardır. Şirketlerin unvan değişiklikleri, nevi değişiklikleri olursa bu işlemler yapılır ve Enstitüye bildirilir.

Bunların yanı sıra marka izleme sonucunda başvurusu yapılan benzer veya aynı markalar yakalanırsa bunlara zaman geçirmeden itiraz edilmelidir. Bu firmanın ve ürünlerin geleceği açısından önemlidir.