CE İşareti Nasıl, CE Belgesi Nasıl Alınır

MAKİNELERDE CE İŞARETİ ALMANIN ÖNEMİ

MAKİNELERDE CE İŞARETİ ALMANIN ÖNEMİ

Genel olarak bilindiği üzere CE İşareti, üzerinde bulunduğu ürünlerin serbest piyasa ekonomisinin hakim olduğu Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde bulunan Avrupa Ekonomi Alanı (AEA) içinde, yasalar çerçevesinde ürünlerin gerekli uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini tüketicinin korunması, çevrenin korunması, sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğu gösteren, Conformité Européenne (Avrupa Uygunluğu) kelimelerinin baş harflerinden oluşan birlik işaretidir.

Avrupa’da makine sanayi ve bu sanayi içinde bulunan yüz binlerce firma ile bu firmalarda milyonlarca insan çalışmaktadır. Makinelerin sebep olduğu kaza olaylarını en aza indirmek AB’nin vazgeçmediği iş güvenliği politikaları arasında bulunmaktadır. CE İşareti taşıyan makinenin 2006/42/AT Makine Yönetmeliği sağlık ve güvenlik şartlarına uyduğunu ve bu makinenin AEA içinde satılabileceğini göstermektedir. Makine Yönetmeliği, makinelerin iç ve dış aksamları ile çeşitli mekanik aksamlarını kapsamaktadır.
Söz konusu makine, Makine Yönetmeliği’nde riskli olarak belirtilen 23 başlık içinde ifade edilen makinelerden birisi ise temel sağlık ve güvenlik şartlarını kapsayan yetkili ve onaylı bir kuruluşun uygunluk değerlendirme testine tabi tutma zorunluluğu bulunmaktadır.

Makine CE Belgesi almanın temel amacı ise bahsedildiği üzere;
• Makinelerin gerekliliklere uygun bir biçimde tasarlanması, üretilmesi, kurulması,
• Tasarımı, üretimi, kurulumu yapılan veya yapılacak olan söz konusu makinelerin faaliyet esnasında her hangi bir canlıya zarar vermemesi,
• İnsan sağlığını ve güvenliğini riske atmayacak biçimde pazara sunulması,
• İnsan ve diğer canlıların sağlığının yanı sıra doğal çevrenin sahip olduğu ekolojik dengenin korunması,
• Tasarım, üretim, kurulum veya satış süreçlerinde emniyet şartlarının yerine getirilmesi gibi birçok faktörün gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
Taşar Danışmanlık, CE İşareti almak için gereklerin yerine getirilmesi, teknik dosyalama işlemlerinin yapılması, test ve değerlendirme süreçlerinin uygulanması gibi CE İşareti’nin tescili sürecinde size danışmanlık hizmeti vermektedir.