Kırsal Kalkınma Destekleri Başvuru İşlemleri

Kırsal Kalkınma Destekleri Başvuru İşlemleri

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

  • 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
  • 101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
  • 101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
  • 101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

  • 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
  • 103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
  • 103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
  • 103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
  • 103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

302-1 Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması

302-2 Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması

302-3 Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri

302-4 Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri

302-5 Su ürünleri yetiştiriciliği

302-6 Makine Parkları

302-7 Yenilenebilir enerji yatırımları