ISO 9001 2015

 

-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Bu yazımızda, Kısaca ISO 9001 Belgesi nedir ? nasıl alınır gibi konular kısaca işlenecektir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO)’ nün belirlemiş olduğu standartların işletmeler tarafından karşılaması durumunda verilmekte olan bir belgedir. Uluslararası düzeyde uylanmakta olan kalite sistem standartlarını temsil etmektedir. İşletmenizin büyüklüğü her ne olursa olsun sürekli büyüyüp gelişmenize olanak sağlayan iş geliştirici kalite yönetim sistemi standartlarından oluşmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Standartları Nelerden Oluşmaktadır?
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartları Uluslararası Standardizasyon Örgütünün 2015 yılında almış olduğu kararla 10 adet maddeden oluşmaktadır. En son düzenlemenin 2015 yılında gerçekleşmesi sebebiyle belge ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi olarakta bilinmektedir. Aşağıda yer almakta olan maddelerin ayrıca kendilerine ait alt maddeleride bulunmaktadır. Maddeler sırasıyla;
1- Kapsam
2- Atıf Yapılan Standartlar
3- Terimler ve Tarifler
4- Kuruluşun Bağlamı
5- Liderlik
6- Planlama
7- Destek
8- Operasyon
9- Performans Değerlendirme
10- İyileştirme
oluşmaktadır.

-ISO 9001 Belgesi Neden Alınmalıdır ve Faydaları Nelerdir?

iso belgesi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi müşteri memnuniyetinin arttırılmasına olanak sağlayan Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasına ve geliştirilmesine imkan veren standartlar bütünüdür. Sistemin temelinde müşteri memnuniyeti esas alınmaktadır. Ülkemizde genellikle ihracatta veya ihale süreçlerinde akıllara gelmekte olan sistemin sadece bu durumlar için gerekli olduğu düşünülmemeli şirketinizin kurumsallaşma, büyüme ve gelişiminde önemli bir araç olduğu kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Sistem şirket içi düzen, hedefler, plan ve programların doğru bir şekilde uygulanması, risk analizleri, hatta çalışanların mutluluğu ve performanslarının arttırılması gibi birçok iyileşmeleri kapsadığından şirketinizin büyüyüp gelişmesine büyük faydalar sağlayacak olup geleceğe yönelik planlamalar sistemin getirdiği uluslararası standartlara uygunlukla beraber şirketinizin vizyonunu geliştireceğinden şirketinize çok büyük katkılar sağlayacaktır.
Sistemin getirmekte olduğu faydaların bir kısmına kısaca değinecek olursak:
*Karşılaşacağınız problemlerde dahi her zaman bir fırsat görebilmenize imkan sağlar,
*Şirketinizin sürekli gelişiminde ve yenilenmesinde etkin rol oynar,
*Kurumsallaşmaya giden süreçte her geçen gün hedeflerinize biraz daha yaklaşmanıza imkan verir,
*Karlılığın artmasında şirketinize yardımcı olur,
* Ulusal yasa ve dünya standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltır,
*Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak memnuniyeti yüksek seviyelere çıkarır,
*Dünya genelinde geçerli bir belge olduğundan müşterilerin sizi tercih etmesi için imkanlar sağlar,
*Firmanızın iş hacminin büyümesinde katkılar sağlar,
*Firmanızın uluslararası düzeyde prestijini arttırır,
*Diğer faaliyetlerinize entegre edilerek kaynakların korunması ve giderlerin azalmasında yardımcı olur,
*Şirketinizin kontrol ve denetimi artacağından etkin bir yönetim oluşturmanızda fayda sağlar,
*Problemlerin sistematik olarak analiz edilmesini sağlayacağından şirketinizin gelişim sürecini hızlandırır,
*Şirket içi gelişim ve iletişimi güçlendirir,
*İstikrar getirir,
gibi şirketinize daha birçok faydaları beraberinde getirecektir.

-ISO 9001 Belgesini Kimler Nasıl Alabilir?

Firma sektörü farketmeksizin bütün kurum ve kuruluşlar (özel şirketler, dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları vb.) ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine aşağıda yer alan süreçlerden geçerek sahip olabilir. Bu süreçler ise;
*Standartlara uygun prosedürlere uyum gösterilmesi,
*Belge vermekte yetki sahibi akredite bir kuruma başvurulması,
*Denetim ve incelemelerden geçer not alınarak standartların karşılanmasıdır.

Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

Belgenin alınabilmesi için ilk etapta şirketinizin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi‘ nin getirmekte olduğu standartları uygulaması ve devamlılığını sağlaması gerekmektedir. Standartta belirtilen genel şartların kuruluşun işleyişini aksatmayacak, iş yükü yerine prosesleri kolaylaştıracak şekilde entegre edilmesi esas alınmalıdır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ nin kuruluşa entegre edilmesi ve sistemin devamlılığının sağlanması teyit edildikten sonra, akredite edilmiş denetim firmaları vasıtasıyla kuruluş denetime tabi tutulur. Denetim sonrası rapora göre kuruluş varsa düzeltici faaliyetlerini tamamlayarak sertifikasyon talebinde bulunur. Düzeltici faaliyet yok ise denetim kuruluşu tarafından belge almaya hak kazanır.

-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Ne Kadar Süre Geçerlidir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alındığı tarihten itibaren 3(Üç) yıl geçerlidir. Fakat her yıl Sertifika veren DENETİM firması tarafından ara denetime tabii tutulma ve ara denetim sonucunun olumlu olması zorunluluğu vardır. Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmadığının tespiti halinde, ISO 9001 Belgesini veren Denetim Firmasının Belgeyi İptal Etme yetkisi bulunmaktadır.

-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Nereden Alınır?

Şirketiniz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak için, kalite yönetim sistemini entegre edip devamlılığını sağladıktan sonra, AKREDİTASYON Kurumlarından AKREDİTE edilmiş DENETİM firmasına başvuruda bulunarak DENETLENMEYİ talep edebilir. AKREDİTE denetim firmasının AKREDİTASYON kapsamında kuruluşun faaliyet alanının olması esas alınmaktadır. Yani her Akredite Edilmiş firma, tüm kuruluşları denetleyebilme yeti ve yetkisine sahip değildir. Türkiye’ deki Akreditasyon kuruluşu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU‘dur. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı kuruluşları görebilmek için Türk AKREDİTASYON KURUMU nun Resmi web sayfasında bulunabilir.

-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belge Ücreti Ne Kadardır?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almanın maliyeti şirketinizin personel sayısına, proseslerine, TÜRKAK Akreditasyonlu ya da Yabancı Akreditasyonlu (DAKKS, IAS, UKAS, JAS-ANZ) talebinin olup olmadığına ve eğitim ve danışmanlık taleplerinize bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Fiyat teklifi almak için bizimle iletişim bilgilerimizde yer alan mail adresi veya telefon numarası aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.