iso 14001 çevre yönetim sistemi

ISO 14001 BELGESİ

ISO 14001 BELGESİ

ÇEVRE NEDİR?

İnsanların, hayvanların ve diğer canlı türlerinin yaşamlarını sürdürdükleri süre boyunca karşılıklı yaptıkları sosyal, ekonomik, fiziki, biyolojik ilişkiler yürüttüğü muhittir.

Doğanın, çevrenin yanlış kullanılmasından ötürü ortaya çıkan bozulmalara ise çevre kirliliği denilmektedir.
Günümüzde artan çevre kirliliği korkusu ile geleceğimizin teminatı olan çevreyi korumak için bazı önlemler alınmış olup, zamanla kişilerin davranışlarına kadar etki eden bu önlemler işletmecileri de çevreye duyarlı olmaya zorlamaktadır.

Başta bacasız sanayi olan turizmi de etkileyen temiz çevre bilinci, zaman zaman işletmeleri bayrak yarışında galip gelmeye zorlamakta ve hatta ödül kazanma yarışları olup çevre bilinci artırılmaktadır.
Dünyanın her geçen gün artan temiz çevre bilinci ve bu temizliği tescilleme sevdası uluslararası standart örgütü olan ISO 14001 i gündeme getirmiştir. Peki, bu ISO 14001 nedir?

ISO 14001 NEDİR?

ISO 14000 serisi çevreye, doğaya, yaşam alalarımıza verdiğimiz zararları sistematik bir şekilde minimize etmeyi hedefleyen ve doğal kaynakların kullanılmasının indirgenmesi; toprağa, suya verilebilecek kötü sonuçları azaltmayı amaçlayan standartlar bütünüdür.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ise; her türlü üretim sektöründe hammaddenin girdi-çıktı silsilesinden tüketiciye sunulmasına kadar geçen süre zarfında çevresel etkiler göz önüne alınarak üretimin sağlıklı işlemesini sağlayan bir standarttır.


ISO 14001 BELGESİ NASIL ALINIR?

Bütünüyle gönüllülük esası ile gerçekleşen ISO 14001 belgesi alma olayı bir eğitim ve danışmanlık firması ile çalışılmasını öngörmektedir. Gerekli belgeler ve tedbirler alındıktan sonra firmanın yönlendirdiği bir çevre mühendisi tarafından çalışmalar başlamaktadır. Belirlenen raporla tedbir alınması gereken yerler tespit edilir ve onarım başlar. Alınacak nihai kararlar sonucunda da bir çevre yönetim sistemi oluşturulmuş olur.
Hatırlatmakta fayda var ki; ISO 14001 bir ürün standardı değil, aksine sistem standardıdır. Bundan mütevellit ne üretildiği ile değil de nasıl üretildiği ile ilgilenmektedir. Çevre niteliklerinin sürekli gözetim altında tutulması ve iyileştirilmesi temeline dayanan ISO 14001, çevre faktörlerine dayanan mevzuatlar ve kanunlara uyulmasını şart koşmaktadır.


ISO 14001 BELGESİ NE KADAR SÜREDE ALINIR? 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; sistemin kurulması, belgeler ve çeşitli raporların hazırlanması, dokümantasyon işlemleri için gerekli kurallar tanımlar. Yukarıda ki konuda da bahsettiğimiz gibi bu bir ürün standardı olmayıp sistem standardı olduğu için tüm sektörlere uygulanabilir. Bundan ötürüdür ki tüm firma yahut kuruluşlar kendi sektörlerine uygulamak zorundadır. ISO 14001 Standardının firma veya kurumlara adapte edilmesi, personellerin işlevsel tutumu, personel sayısı, işletmenin bu duruma inanması, çeşitli fonksiyonlara bağlı olarak bu zaman aralığı değişmektedir. Bunların yanında sistem kurucunun konuya vakıf oluşu, işini titiz ve disiplinli bir şekilde icra etmesi de sürenin uzun ya da kısa oluşunu etkilemektedir.


ISO 14001 BELGESİ NEREDEN ALINIR? 

ISO 14001 belgesi almaya hazırlanan ve bunun için tüm hazırlıklarını tamamlayan firmalar, ulusal yahut uluslararası platformda akredite ve bu konular da işin ehli kuruluşlara müracaat eder. Bu kuruluşların seçimin de herhangi bir zorundalık söz konusu değildir. Taşar Danışmanlık ISO 1001 belgesinin alımında müşterilerine profesyonel ve pratik hizmetler sunabilmektedir.Kişi kendi portföyününü değerlendirerek hareket etmektedir.


ISO 14001 STANDARTININ BİR SÜRESİ VAR MIDIR? 

Bu konuda tanınmış belgelendirme kuruluşu gerekli olan dokümanterleri hazırlayıp gerekli araştırmaları yaptıktan sonra uygun olan sistem belgelenir. Üç yıllık bir süresi olan ISO 14001 standardının her yıl belli aralıklarla denetimlere tabii tutulur. Bu üç yılın sonunda ise tekrar belge incelemeleri yapılır. Ana ve ara denetimlerde Taşar Danışmanlık en iyi yardımcınız olarak hizmet vermekten memnuniyet duyacaktır.

ISO 14001 STANDARDININ FAYDALARI

• Ulusal ve uluslararası alanda rakiplerinize depar atmanızı sağlar
ISO 14001 çevre yönetim sistemi sizi ve portföyünüzü düşünerek maliyetten tasarruf sağlar
• ISO 14001 belgesi birçok konuda size verimlilik sağlayarak izin ve yetki belgelerini almanızda kolaylık sağlar
• ISO 14001 belgesi personelinize verdiği eğitimle çevre bilincini geliştirir ve size itibarınızı yükseltir
• ISO 14001 belgesinin verdiği envaı düşük maliyetle personelinize moral sağlar ve iş adaptasyonunu artırır
• ISO 14001 standardı doğal kaynakların (su, toprak vs.) daha bilinçli bir şekilde kullanılmasını sağlar ve böylece çevreye duyarlılığı artırır
• ISO 14001 çevre canavarlarının bıraktığı kirlilikleri temizler