AB uygunluk beyanı

İhracat ve İthalat için CE Deklerasyonu/AB uygunluk Beyanı

İhracat ve İthalat için CE Deklerasyonu/AB uygunluk Beyanı

Bilindiği üzere, CE kapsamındaki ürünler için, Ürünlere CE işareti iliştirilmesi zorunludur. CE İşareti şartları daha önceki makalelerimizde detaylıca belirtilmiştir. kısaca değinecek olursak;

Ürün ile İlgili EN standartlarında gerekli testlerin akredite laboratuvarda yapılması gereklidir. Ör; LVD Testi , EMC Testi, Rohs Testi.

Üretimi gerçekleştiren üreticinin, Fabrika üretim Kontrol Sistemine sahip olması gerekmektedir. bu sistem, FÜK, FPC gibi kısaltmalarla anılabilmektedir. bu sistemin temelini KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ yani ISO 9001 2015 standart şartları oluşturmaktadır. sistemin uygunluğu ile birlikte, üretici, KYS veya FÜK belgesi sahibi olabilir.

Test raporlarının olumlu olması halinde üretici, teste tabi tuttuğu numunelerle aynı kalitede seri üretim yapabileceğini taahhüt etmelidir. yani, CE Deklerasyonu/AB Uygunluk Beyanını düzenlemelidir.

Self Deklerasyon olarak da tabir edilen uygunluk beyanı,

*üreticinin temel bilgileri( ünvan, iletişim bilgileri, yetkili adı soyadı)

*ürün temel bilgileri( marka,model, güç, voltaj, frekans değerleri v.b…)

*uygunluk beyanının dayandırıldığı direktifler ( 2014/35 LVD, 2014/30 EMC, 2006/42 Makina Emniyeti v.s…)

*üretimde baz alınan EN standartları

*Testlerde referans alınan EN standartları

* Üreticinin, standart ve direktiflere uyacağına dair taahhüt

*yetkili kişi kaşe/imzası

*CE işareti

 

yukarıda belirtilen temel bilgilerin bulunduğu dokümanın kaşe/imza ile onaylanması ile AB Uygunluk beyanı / CE deklerasyonu tamamlanmış olur.

Aşağıda örnek gösterecek olursak ;

 

 

 

 

                                                                        AT UYGUNLUK BEYANI

                                                          EC DECLARATION OF CONFORMITY

 

FİRMA ADI                   : ………………….ELEKTRONİK İNŞAAT SAN ve TİC LTD. ŞTİ

ADRESİ                        : ………………….  / İSTANBUL TÜRKİYE

ÜRETİCİ  ADI               :………………………… ELECTRONIC CO LTD

ÜRETİCİ ADRESİ          :……………………… DISTRICT, GUANGZHOU

 

 

Aşağıda tanımlanmış olan ürünler için 2014/30/AB Elektromanyetik Uymululuk Yönetmeliği ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman Yönetmeliğinde uygulanabilen gerekliliklerinin yerine getirildiğini ve sorumluluğun alınmış olduğunu beyan ederiz. The undersignet company certifies under its sole responsibility that the item of equipment specified below satisfies the requirements of the 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive and 2014/35/EU Low Voltage Directive which is aplly to it.

 

Aşağıda tanımlananan ürünler İç Üretim Kontrollerine bağlı olarak
EMC : EN 55015: 2013/A1 2015, EN 55032:2015/AC:2016-07, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006/IS1:2009,  EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014/A1:2017, EN 61000-4-6:2014,  EN 61000-4-11:2004/A1:2017, EN 62471:2008

LVD : EN 60598-1:2014/A1:2018, 60598-2-7:2018,  standardı tarafından kontrol edilmiştir.

Internal Process Controls, as described below, depending on products by the Standard controlled.

EMC :  EN 55015: 2013/A1 2015, EN 55032:2015/AC:2016-07, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006/IS1:2009,  EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014/A1:2017, EN 61000-4-6:2014,  EN 61000-4-11:2004/A1:2017, EN 62471:2008

LVD : EN 60598-1:2014/A1:2018, 60598-2-7:2018

 

 

Ürün                                                  :  ………………..

Product                                                   :

Marka / Pro. Com. Brand     : …………………

Model-Tip / Model Type      : ……………………..

Yönetmelikler                              :  2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

                                                               2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman Yön

Directives                               :  2014/30/EU Electromagnetic Compabilitiy

: 2014/35/EU Low Voltage Directive

Yer ve Tarih                                        :

Place and date of issue

Yetkili kişinin adı ve görevi             :

 

 

Name and positionof authorized person

 

 

Kuruluş yetkilisinin imzası              :

 

Signature of authorized person

 

 

 

Örneğin word halini, aşağıdaki linkten indirebilirsiniz: