Ürün Belgelendirme

ürün belgelendirme;

istenilen ürünün, talep edilen ilgili standartlar kılavuz alınarak standarda uygunluğunun tespit edilmesi, eksiklik veya revizyon ihtiyacının hasıl olması halinde gerekli düzenlemelerin yapılması, imalat proseslerinin kalite denetim ve yönetim sistemi uygunluğuna göre standardizasyonunun gerçekleştirilmesi sonrasında uygunluk belgelendirmesidir. ürün belgelendirmeye örnek olarak ;

CE Standartlarında İşaretleme

Türk Standartları Uygunluk Ürün Belgelendirme( TSE BELGESİ)

Gost-R : Rus Standartlarına Uygunluk Ürün Belgelendirmesi

Ukr-Spro : Ukrayna Standartlarına Uygunluk Ürün Belgelendirmesi

SASO : Arabistan Standartlarına Uygunluk Ürün Belgelendirmesi

gibi örnekler ile örneklendirilebilir.

ürünbelgelendirme,tsebelgelendirme,cebelgelendirme,sasobelgesi,gostr,ukrspro,avrupastandardı,