TSE Belgesi,CEBelgesi,SASO Belgesi,Gost Belgesi,Ukrspro Belgesi, TSE Ürün Belgelendirme, ce ürün belgelendirme,saso ürün belgelendirme, gostr ürün belgelendirme

 

Ürün Belgelendirme

ürün belgelendirme;

istenilen ürünün, talep edilen ilgili standartlar kılavuz alınarak standarda uygunluğunun tespit edilmesi, eksiklik veya revizyon ihtiyacının hasıl olması halinde gerekli düzenlemelerin yapılması, imalat proseslerinin kalite denetim ve yönetim sistemi uygunluğuna göre standardizayonunun gerçekleştirilmesi sonrasında uygunluk belgelendirmesidir. ürün belgelendirmeye örnek olarak ;

CE Standartlarında İşaretleme

Türk Standartları Uygunluk Ürün Belgelendirme( TSE BELGESİ)

Gost-R : Rus Standartlarına Uygunluk Ürün Belgelendirmesi

Ukr-Spro : Ukrayna Standartlarına Uygunluk Ürün Belgelendirmesi

SASO : Arabistan Standartlarına Uygunluk Ürün Belgelendirmesi

gibi örnekler ile örneklendirilebilir.

ürünbelgelendirme,tsebelgelendirme,cebelgelendirme,sasobelgesi,gostr,ukrspro,avrupastandardı,

ce işareti

Makineler için CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE işaretleme sistemi prosedürlerinde, uygunluk değerlendirme testleri, ürünlerin özellikleri ve taşıdıkları risk oranlarına dikkat edilerek çeşitli güvenlik modüllerinden geçilerek uygulanmaktadır. Taşar Danışmanlık, ürünün CE İşareti taşıması adına yapılacak çalışmalar ve süreç içinde size destek olmaktadır.
Üretim aşamasında ürünün ilgili yönergelere uyduğunun tespitine yönelik modüllerin en az birisinin uygulanması zorunluluk göstermektedir. Farklı risk grupları içinde değerlendirilen ürünler, tehlike derecesine göre sınıflandırılır. Düşük riskli ürünlerin uygunluğu, test ve belgelendirme süreci üretici tarafından yapılmaktadır. Yüksek riskli ürünlerin belgelendirme süreci ise AB tarafından yetkilendirilmiş ve onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.
Taşar Danışmanlık, makine ve makine ürünlerine CE İşareti iliştirilmesi ve gereklerin yerine getirilmesi sürecinde size yardımcı olmaktadır.

Makina CE Nasıl Alınır?

Makine CE belgesi

Üreticilerin CE Belgesi sahibi olması için yapması gereken, yetkili ve onaylı kuruluşlara başvurmaktır. Başvuru sonrasındaki süreçte, piyasaya sürülmesi muhtemel olan ürünlerin uygunluğunu test eden değerlendirmelere katılmak, bu değerlendirmeler kapsamında temel gereklilikleri yerine getirmek ve gerekli prosedürleri izlemek; üretici ve değerlendirme yapan kuruluşun başlıca görevi olarak bilinmektedir.
Şu husus da unutulmamalıdır ki, CE İşareti yetkili bir kuruluş tarafından verilmemektedir. Üretici risk taşımayan ürününe bu işareti beyan ederek iliştirebilirken, risk taşıyan ürünlerine ise bulunduğu ülke veya AB’ye üye bir ülke sınırları içinde bulunan onaylı ve yetkili kuruluşlara başvurarak yaptıracağı test ve değerlendirmeler sonucu yalnızca onay almaktadır.