YUMURTA PAKETLEME TESİSLERİNDE HACCP / ISO 22000 UYGULAMALARI

YUMURTA PAKETLEME TESİSLERİNDE HACCP / ISO 22000 UYGULAMALARI

Yumurta Paketleme faaliyeti yürüten firmaların zorunlu görevlerinden biri de, Tarım ve Orman Bakanlığının şart koştuğu HACCP sisteminin olması ve uygulanmasıdır.

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ HACCP SİSTEMİ NEDİR?

Gıda güvenliği yönetim sisteminin içinde barınan haccp sistemi, risk, tehlike tanımlaması alınacak önlemler veya sonuçlar karşısında alınacak aksiyonları kapsamaktadır. Gıda güvenliği yönetim sistemi, hammaddeden itibaren tüm proseslerde izlenebilirliğin sağlanması, gerekli tedbirlerin alınması sürekli iyileştirme v.b… kontrol sisteminin sağlanmasını amaçlar.

 

YUMURTA PAKETLEME TESİSİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KURULUM AŞAMALARI

 

Öncelikle, Kuruluşun amacı, faaliyet kapsamı, gıda politikası belirlenmelidir.

Görev Tanımları Detaylı Şekilde Çıkarılmalı / Organizasyon Şeması Oluşturulmalıdır.

Gıda Güvenliği Ekibi Kurulmalı / Tüm Personelin Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi Almalı

Tesis Alt Yapısı için gerekli tedbirler alınmalı, Ön Gereksinim Programı Hazırlanmalı

Tehlikelerin Tanımlaması Yapılmalı

Makina Ekipman Çalıştırma ve Bakım Talimatları Yapılmalı

Risk Tehdit ve Fırsat Analizleri Çıkarılmalı Gerekli Aksiyon Planları Alınmalı

Hedefler Belirlenmeli Gerekli Aksiyon Planları Hazırlanmalı

Belirleme ve İzlenebilirlik Prosedürü Hazırlanmalı

Ham madde giriş satınalma tedarikçi belirleme değerlendirme prosedürleri hazırlanmalı

Yumurta Tebliğinde Belirtilen Şartlara Uyum ( Etiketleme, Sınıflandırma v.s…)

HACCP Planı Oluşturulmalı

Operasyonel Ön Gereksinim Programını Oluşturma

Giriş Kontrol , Üretim Kontrol Son Kontrol Talimat ve Formlarını Hazırlama

Geri Çekme Prosedürünü ve Geri Çekme Formlarını Oluşturma

Geri Çekme Tatbikatını Yapma

Uygunsuz Ürün Kontrol Prosedürü Hazırlama

Doküman ve Kayıtların Kontrol Prosedürünü Hazırlama

Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürünü Hazırlama

İç Tetkik Prosedürünü Hazırlama

Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısını Hazırlama

Performans Ölçümü, Sistem Performansı Ölçümü, Müşteri Memnuniyet Ölçümü Prosedür veya Talimatlarını Oluşturma

Tedarikçileri Değerlendirme

İç Denetim Planlarını Hazırlama

Eğitim Planlarını Hazırlama

Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı Planlama

Kalibrasyon Planlarını Hazırlama

Kalibrasyonları Yaptırma ( Terazi)

Pest Kontrol Analizleri

Yumurta Hava Boşluğu Analizi

Yumurta Kalıntı Analizi

İç Denetimleri Gerçekleştirme

Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısını Gerçekleştirme

Müşteri Memnuniyet Anketi ve Analizi

Paketleme Tesisi üretim de yapıyorsa üretimi ve yemi dahil edecek şekilde HACCP kurulumu

Yem kalıntı Analizi

Yukarıda, yapılması gereken proseslerden bazıları başlık halinde belirtilmiştir. detaylı bilgi için 0544 838 23 23 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.