Marka Tescil Süreci

Marka Kavramı

Marka, işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinin diğer işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan işarettir. Bu işaret şahıs isimleri de dahil olmak üzere özellikle sözcük, şekil, harfler, sayılar, ambalajlar veya malların biçimi gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimlerde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanıp çoğaltılabilen her türlü işaretlerin tanımıdır.

Marka Koruma Süresi

  Markanın koruma süresi markanın tescil edilme süreci içerisinde bir sorunla karşılaşılmaması kaydıyla ilk başvuru tarihi itibari ile 10 yıldır. 10 yılın sonunda sadece yenileme ücreti yatırılarak marka tescilinin marka sahibinin mülkiyetinde kalması devam ettirilmiş olur. Yenileme ücretleri sürenin dolumundan 6 ay öncesinde yatırılmalıdır. Süre dolmuş ise sürenin dolumundan 6 ay sonrasına kadar cezalı yenileme ücreti yatırılabilir. Eğer 10 yıllık sürenin dolumunun üzerine 6 aydan fazla bir süre geçmişse marka tescili düşer ve işletme o dönemdeki uygunluk durumuna göre marka başvuru sürecine en baştan başlamak zorunda kalır. Bu sebeple marka geçerlilik ve koruma süresine mutlak suretle dikkat edilmelidir.

Marka Tescil Süreci

Marka tescil süreci 2 aşamadan oluşmaktadır.

-1. Aşama: Markanın faaliyet gösterdiği sınıflar belirlenir. Markanın tescil ettirilmek istenilen sınıfların sayısına göre harç bedeli hesaplanıp Türk patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılır. Markanın tescilinin onaylanması yaklaşık olarak 8 ay sürebilmektedir.

Sınıflandırmalar belirlendikten sonra ve Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılmadan önce herhangi bir problemle karşılaşmamak için mutlaka Markanın benzerlik araştırmaları yapılmalıdır. Bu araştırmalar markanın cins, çeşit, vasıf veya ayırt edici özellik bulundurup bulundurmaması gibi temel inceleme yöntemleriyle başlar. Uygun bir markanın belirlenmesi ile belirlenen markayla daha önceden başka bir firma veya şahsın Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıp yapmadığı, belirlenen marka hakkında herhangi bir başvuru veya tescil olup olmadığı veya başvuru veya herhangi bir tescil kararı var ise benzer sınıfların mı kullanıldığı Türk Patent ve Marka kurumunun bülteninden kontrol edilir. Araştırmalar sonucunda herhangi bir problemle karşılaşılmazsa Türk Patent ve Marka kurumuna başvuru yapılır.

Türk Patent ve Marka Kurumu Marka hakkında inlemelerini tamamladıktan sonra 3 şekilde karar çıkarabilir.

1.Karar: Marka uygun bulunmaz ve RED kararı gelir. Bu süreçte karara itiraz etmek için Türk Patent ve Marka Kurumu başvuru sahibine 2 aylık süre verir. İtiraz için gerekli dokümanlar hazırlanıp daha önceden yaşanmış emsal niteliğindeki kararlar ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumuna tekrar başvuru yapılır.

2.Karar: Markanın başvurmuş olduğu sınıflardan bazıları uygun bulunmaz ise Türk Patent ve Marka Kurumundan marka hakkında KISMİ YAYIN kararı gelir. Bu duruma örnek vermek gerekirse bir işletme hayal edelim ve bu işletmenin göstermiş olduğu faaliyetlerinin yani iş kollarının 4 iş sınıfını da kapsadığını ve işletmenin markasını 4 iş sınıfında da tescillemek isteyip başvurusunu bu şekilde gerçekleştirdiğini düşünelim. Bazı durumlarda Türk Patent ve Marka Kurumu başvurulan bazı sınıfları uygun görmeyip bazılarını onaylamayabilir. Bu durumda 4 sınıfa başvuru yapan işletmemizin örneğin sadece 2 sınıftan başvurusuna müsaade edilir. Bu duruma Kısmi Yayın kararı denilmektedir. İşletmelerin bu karara itiraz hakkı bulunmaktadır.

  1. Karar: Marka uygun bulunur ve Türk Patent ve Marka Kurumundan YAYIN KARARI çıkar. Marka 2 ay askıda kalır ve bu sürede 3. Şahısların itiraz hakkı bulunmaktadır. Herhangi bir itiraz olmaması durumunda Marka hakkında tescil kararı gelir ve tescil ücreti yatırılarak Markanın Tescili alınır.
  2. Şahıslar tarafından gerçekleştirilen bir itiraz olması durumunda Türk Patent ve Marka Kurumu itirazı incelemeye alır. İncelemenin sonucunda İtiraz ya Red görür veya Kurum tarafından KABUL görülür. Bu karar sonrasında tarafların 2 ay içerisinde karara itiraz etme hakkı bulunur. Karara yeniden itiraz gelmesi halinde başvuru kesin karara bağlanmak için Türk Patent ve Marka Kurumunun içerisinde bulunan YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULU’ na gönderilir ve burada nihai karara bağlanır. Olumlu kararın çıkması halinde tescil ücreti yatırılarak Markanın tescili alınmış olunur.

Marka Tescil Süreci hakkındaki tüm aşamaları aşağıda yer almakta olan şablonumuzdan da inceleyebilirsiniz.