PATENT NASIL ALINIR ?

Patent, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenip onaylanır. Yeni Buluşların, buluş sahibi adına korumaya alındığı sistemdir. Patentin alınması için en temel done, patent konusu ürünün yenilik içermesidir. Endüstriye uygulanma şartı da yine temel konulardan biridir.

6769 Sınai Mülkiyet Kanunu ( SMK )  patent koruması ve şartları ile ilgili detayları belirlemiştir. koruma ve alınabilirlik süreci detayları Sınai Mülkiyet Kanunu ve Yönetmelikle belirlenir.

Ülkemizde patent tabiri, marka tescili, endüstriyel tasarım tescili, coğrafi işaretler ile karıştırılmaktadır. Bunlara ek getirilerek ifade edilmektedir. Esasında bunlar birbirlerinden ayrı konulardır.

Marka Tescili

isim, logo, slogan, ses markası v.b… koruma sistemidir.

Endüstriyel Tasarım Tescili

Endüstriye uygulanabilecek ürünlerin görsel korumasıdır. örneğin, kanepe tasarım tescili, mobilya tasarım tescili gibi…

Coğrafi işaret,

belli bir coğrafya alanıyla sınırlı o bölgeye has nitelikleri barındıran konuların korunmasıdır. Örneğin, Antep Baklavası, Elazığ Mermeri, Kırklareli Peyniri gibi…

 

patent fiyatları

patent nedir ? patent fiyatları

Patent Fiyatı 

Patent fiyatları, korunacak ürünün kapsamı ile doğru orantılı olarak değişkenlik göstermektedir. Örneğin, spesifik bir teknolojik cihazın üzerinde bir çok yenilikler ve teknik özellikler getirilebilir. Bu teknolojik cihazın patent dosyasında diğer bir adıyla Patent tarifname takımında birçok istemler ve özellikler yazılacağı için patent fiyatı biraz daha yüksek çıkmaktadır.

Buna paralel olarak, bir kanepenin açılıp kapanma sisteminde getirilen mekanizmadaki yeniliğin tarifname takımına daha az detaylar yazılacağı için, kanepe patentinin fiyatı daha düşük olacaktır.

Patent Araştırma

AR-GE si yapılan bir buluşun seri üretime geçmeden önce dünyanın herhangi bir yerinde olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Aksi halde milyonlarca liralık yatırım yapılan üretim konusu buluşun patentli olması, patent sahibinin hak ihlali anlamına gelecektir. Dolayısıyla yapılan yatırımlar risk altına alınmış olacaktır. Patent Araştırma, Epo sisteminden, Türk Patent ve Marka Kurumu sisteminden , yurt dışı patent ofislerinden yapılabilmektedir.

Patent Araştırma Raporu

Patent Başvurusunda bulunduktan sonra, inceleme uzmanı, şekli eksiklik olup olmadığına yani tarifname takımının istemler özet, resimler, teknolojik alan, tekniğin bilinen durumu , tekniğin bilinen durumunun aşılması gibi parametleri inceledikten sonra, ilgili başvuru hakkında, öncelikle Türkiye’ de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilli bir patent veya faydalı model var mı bunun araştırmasına geçer. Araştırma raporuna inceleme sonucunu ekler. benzer buluşlar varsa, korunup korunmadığının önemi yoktur . patent verilmez, eğer benzer buluşlar yoksa yayım kararı çıkar ve uluslararası incelemeye alınarak dünyada herhangi bir patent var mı? kullanım var mı ? patent konusu buluş yenilik içeriyor mu gibi incelemeler yapılarak yenilik içermesi halinde patent belgesi verilmesine hak tanınır.

KİMLER PATENT ALABİLİR ?

Buluş sahibi olan, yenilik fikri içeren özel veya tüzel kişilik farketmez  patent alabilirler. buluş sahibi ile başvuru sahipleri farklı kişi / kişiler de olabilir. ilişki durumları ile patent ile ilgili kanunda detaylar belirtilmiştir.