TSE Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi

TSE Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi

TSE Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi,sunulan hizmetlerin Türk standardı ve kriterlerine uygunluğunu gösteren belgelendirmedir.

Hizmet yeterlilik belgesi de standart ve kriterlere uygunluk durumunda ilgili kuruluşlara verilir.