LVD/ EMC Testlerinin Önemi.

GÜMRÜKTE TAKILMAMAK İÇİN LVD/EMC TESTLERİ ŞART

GÜMRÜKTE TAKILMAMAK İÇİN LVD/EMC TESTLERİ ŞART

Teknolojinin gelişmesi ve elektriğin hayatımızda temel yapı taşı olması neticesinde , elektrik içeren alet/makine/ techizatların birbirlerini etkilemesi kaçınılmazdır. İnsan, hayvan ve çevre ile etkileşimde olan cihazların zarar vermemesi için gerekli bir takım güvenlik önlemlerinin alınması, standardizasyondan geçmektedir. Sürekli geliştirilen standartlara uygunluk tespiti için yapılacak ilk hamle ilgili ürünlerin test edilmesidir.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, bir çok ülke, elektrikli teçhizatların piyasada serbest dolaşımı için bağımsız / akredite laboratuvar ve belgelendirme firmaları tarafından gerçekleştirilmiş, test raporu, teknik dosya, standarda uygunluk belgesi veya uygunluk beyanı istemektedir.

İlgili standartlardan test/belgelendirme yapılmamış ürünlerin piyasada dolaşımının yasak olması, ithalat veya ihracat işlemlerini engellemektedir. Gümrüklerden geçişi gerekli dokümanların olmamasından dolayı engellenmekte, bu durum alıcı ve satıcı için ekstra masraf, zaman ve para kaybına neden olmaktadır. Malum gümrük şartlarında ürünün bir gün dahi gecikmesi yüksek ücretlere tekamül etmekte, ticari olarak da iş ve itibar kaybına neden olmaktadır. Bu durumların önüne geçmek için etkili danışmanlık almak esastır. CE işaretleme, ilgili temel testlerden kısaca bahsedecek olursak;

EMC Direktifi ve Testleri ;  Elektro manyetik uyumluluk anlamına gelen direktif, Ülkemizde; 2014/30 AB Elektromanyetik Uyumluluk direktifi ile yasallaştırılmıştır. Sistemin, elektromanyetik etkilerinin diğer sistemleri etkilememesi veya diğer sistemlerden etkilenmemesi durumuna ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK Kısaca EMU denir. İlgili sistemin elektromanyetik dalgalar yayabilecek başlıca komponentleri ; kalitesiz kablolar, indüktörler, elektromekanik cihazlar, baskı devre elemanları, kondansatörler, bağlantı noktası sızıntıları , sayısal devre elemanları gibi örnekleyebiliriz. EMC testlerinde sistemin; diğer cihazlara girişimde bulunmadığı, diğer cihazlardan kaynaklanan girişimlere karşı bağışıklılığının olması, kendi içinde girişime yol açmaması ( öz uyumluluk) gibi şartları sağlayıp sağlamadığı aranır. Referans Standartlar ile bağımsız akredite laboratuvar tarafından teste tabi tutulan sistemlerin raporlaması yapılarak standardı karşılayıp karşılamadığı belirtilir. Standardı karşılamaması durumunda sistemin gerekli düzenlemeleri yapılarak Ticarette temel unsurlardan biri olan Sürekli İyileştirme de sağlanmış olur.

EMC Kapsamındaki testler; *Radyo ve telekomünikasyon cihazları*Otomotiv Elektroniği*Tıbbbi CihazBilişim Epikmanı*Ev aletleri ve elektrikli aletler (ev veya sanayii tipi)*Aydınlatma*Laboratuvar ekipmanı*Elektrikli oyuncaklar*Ağır endüstri ürünleri*İnşaat malzemeleri ve ekipmanları*Güvenlik sistemleri ve alarmlar*Demiryolu Ekipmanları*Sağlık, fitnes ve güzellik ürünleri Testleri İngilizce Karşılıkları*Antenna immunity to RF voltage (S2b)*Antenna input immunity (S1)*Antenna screening effectiveness (S4)*Conducted disturbances immunity*Conducted emissions (continuous and discontinuous interference)*Electrostatic discharge (ESD) immunity*Electrical disturbances from conduction and coupling immunity for vehicles*Electrical fast transient / burst immunity*Harmonic current emission*Harmonics and interharmonics immunity*Immunity from radiated fields (S3)*Immunity to induced voltages (S2a)*On-site EMC testing*Power frequency magnetic field / oscillatory waves immunity*Power interference*Power supply conditioning*Radiated emissions and EMF*Radiated field immunity*Voltage fluctuation / flicker*Voltage surge immunity*Voltage dips / interruptions immunity.

LVD Direktifi ve Testleri ;  (Low Voltage Directive ) olarak literatüre geçen Alçak gerilim direktifi ülkemizde 2014/35 EU yönetmeliği ile yasalaştırılmıştır. Ürünlerin CE işareti taşıyabilmesi için, Alçak gerilim direktifi ve belirtilen standartlara uygun olup olmadığı aranmaktadır. Bağımsız laboratuvar tarafından ilgili olan standartlar referans alımı yapılarak gerçekleştirilen testlerde standarda uygun olup olmadığı denetlenir. İlgili test raporu, teknik dosya, risk analizleri sonrasında standardı karşılaması halinde ürüne CE işareti iliştirilir. Alçak gerilim direktifi kapsamındaki ürün ve testlerden bazıları;

  • TS 2127 EN 60065 : Güvenlik kuralları – Ses, görüntü ve benzeri elektronik cihazlar
  • TS EN 61010-1 : Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Özellikleri Bölüm 1-Genel Özellikler
  • TS EN 62031 : LED modülleri – Genel aydınlatma için – Güvenlik ile ilgili özellikler
  • TS IEC 62560 : Lambalar – Kendinden balastlı LED lambaları – Gerilimi 50 V’dan büyük olan genel aydınlatmada kullanılan – Güvenlik özellikleri
  • TS EN 62040-1 : Kesintisiz Güç Sistemleri -Bölüm 1:KGS için genel kurallar ve güvenlik kuralları
  • TS EN 60335-1 : Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 60950-1 : Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 60204-1 : Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik donanımı – Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 60601-1 : Elektrikli tıbbi donanım-Bölüm 1: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar :

TEST Sınıfları ve Standartları :

Test Sınıfı

Standart

Ses – Görüntü ve Benzeri Elektronik CihazlarIEC / EN 60065
Makinelerin Elektrik Teçhizatı (EMC hariç)2006/42/AT Makine Direktifi (IEC / EN 60204-1)
Makinelerin Elektrik Teçhizatı( EMC bölümü hariçtir)IEC / EN 60204-1
Genel aydınlatma için LED modülleri ve güvenlik özellikleriIEC / EN 62031, IEC 62560
Elektrikli Tıbbi DonanımIEC / EN 60601-1
Kesintisiz Güç SistemleriIEC / EN 62040-1
Bilgi Teknolojisi CihazlarıIEC / EN 60950-1 ve EN 60950-1/A1:2010

 

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli CihazlarIEC / EN 60335-1
Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanılan Elektrikli CihazlarIEC / EN 61010-1

 

Deney ve Muayenelerden Bazıları :

– Güç ölçümü– Etiket incelemesi
– Sıcaklık deneyi– Kaçak akım deneyi
– Elektrik dayanımı– Toprak devamlılığı
– İzolasyon direnci– Nemlendirme
– Hata koşulları– Isıl dayanıklılık
– İç iletkenler için elektrik dayanımı– Yalıtım aralıkları ölçümü
– Bilye basınç deneyi– Kapasite boşalması deneyi
– In-rushcurrent deneyi– Mekanik deneyler
– Bileşen değerlendirmesi (trafo vs.)– Elektrik alan ölçümü / EN 50366 deneyi
– Denge deneyi– GlowWire ( Kızaran Tel ) deneyi
– Flammability ( Alev Almazlık ) deneyi

 

Yukarıda kısaca belirttiğimiz gibi, ürünlerin LVD ve EMC testlerinin yapılarak rapor edilmesi ve rapor sonuçlarının referans standart tarafından olumlu olması gerekmektedir. İlgili Bakanlık denetimleri veya gümrük tarafından incelenen olumlu raporu ile birlikte UYGUNLUK BEYANI nın bulunması sonrasında bahsi geçen ürünün piyasada serbest dolaşımı gerçekleşebilir, gümrükten sorunsuz bir şekilde geçişi sağlanabilir. Cezai bedel ödememek ve aksaklık yaşamamak için en doğru ve kısa yol ürünlerin test ve belgelendirmelerinden geçmektedir. Unutmayalım ki EN KÂRLI YOL, YASAL OLAN YOLDUR.