ÇED

TAŞAR DANIŞMANLIK, yatırım faaliyet konunuza, çevre üzerindeki etkilere göre Yatırım Teşvik Belgesi, ÇED kapsam dışı, Gerekli değildir Belgesi (Proje Tanıtım Dosyası),   olumlu Belgesi (ÇED Raporu) ihtiyaçlarınızda firmanızı bilgilendirecektir.

Ayrıca Teşvik Belgesili yatırımlarınızda Yatırım proje grubumuz, teşvik belgesi ile ilgili bilgilendirme, dosya hazırlama, takip ve belgelendirme aşamasına kadar hizmetinizdedir.

ÇED BELGELERİ

Şirketlerin faaliyetlerinin çevre üzerinde yapabilecekleri etkilere göre, yatırımın cins ve kapasitesine göre alınması gereken zorunlu belgelerdir.

Bu belgeler;

  • Çevre Etki Değerlendirmesi Raporları·
  • Kapsam dışı yazısı
  • ÇEDGerekli değildir belgesi (Proje tanıtım dosyası)
  • Çevre Etki Değerlendirmesi Olumlu raporu
  • GSM Ruhsatları
  • EPDK izin ve işlemleri
  • Marka, Patent tescilleri,

Yatırımın konusuna göre Çed için aşağıdaki belgelerin alınması da zorunlu olabilmektedir.

Bu belgeler;

1-Akustik Rapor,

2-Emisyon ve Deşarj İzni Alınması,

3-İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,

4-Maden Ruhsatı alımı ve İzinleri,

Yatırım Programınızın en önemli Termin kalemi ÇED sürecidir.