CE Belgesi

CE İŞARETLEME/CE İŞARETİ/CE BELGESİ

Ürüne iliştirilen CE İŞARETİ Avrupa Normlarına uygunluğu göstermektedir. CE işareti ‘ ‘European Conformity‘, Avrupa Normlarına Uygunluk  Anlamını taşımaktadır. CE işareti bulunan ürün ya da ürün grubu, Avrupa Birliği’nin direktiflerine istinaden; sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda temel gerekliliklere uygun olduğunu gösterir. Direktiflerde belirtilen kapsamlar dahilinde olan ürünler CE İşareti Olmadan Avrupa Pazarında Dolaşamaz. CE İşareti; ürün ya da ürün grupları için Endüstriyel Pasarport anlamını taşımaktadır. 01.01.2014 tarihi itibariyle Türkiye’de iç pazarda dolaşacak ürünlerin garanti sertifikası olması zorunluluğu başlatılmıştır. Bu şartname ile birlikte Türkiye ‘de CE İşareti taşıyan ürün dolaşımı zorunluluğu başlatılmıştır. CE İşareti Taşıyan ürün hakkında şöyle düşünebiliriz ; Bu ürün , Çevre,sağlık,güvenlik ve tüketicinin korunması ile ilgili standartları yerine getirerek, tüm risklerin analizini yapmış ve kabul edilebilir seviyelere indirmiştir.

CE İŞARETLEME YOL HARİTASI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR 

CE Belgesi Alımı

CE İşaretleme Yol Haritası

 

CE İŞARETİ GEREKTİREN YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ 

1 Alçak Gerilim Cihazları
2 Basit Basınçlı Kaplar
3 Gaz Yakan Cihazlar
4 Yeni Sıcak Su Kazanları
5 Elektromanyetik Uyumluluk
6 Makineler
7 Sivil Kullanım İçin Patlayıcılar
8 Otomatik Olmayan Tartı Aletleri
9 Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar
10 Asansörler
11 Basınçlı Ekipmanlar
12 Aktif Emplante Edilen Tıbbi Cihazlar
13 Tıbbi Cihazlar
14 In Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar
15 Oyuncaklar
16 Gezi Amaçlı Tekneler
17 İnşaat Malzemeleri 18 Kişisel Korunma Cihazları 19 Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Cihazları
20 Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar
21 Ölçü Aletleri

 

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MODÜLLERİ 

1. Modül A : İç Üretim Kontrolü
2. Modül B : Tip İncelemesi
3. Modül C : Tipe Uygunluk Beyanı
4. Modül D : Üretim Kalite Güvencesi
5. Modül E : Ürün Kalite Güvencesi
6. Modül F : Ürün Doğrulaması
7. Modül G : Birim Doğrulaması
8. Modül H : Tam Kalite Güvencesi

Modül A:

Üretimin Onaylanmış kuruluşa ihtiyaç olmadan, üreticinin, ilgili direktif esaslarına uygun olarak üretim ve sonrası kontrolleri sağlayıp, direktif ve ilgili standartlara uygun ise ürünün CE Direktifine uygunluğu beyan etmesi sistemidir.

Modül B:

AT Tip İncelemesi Yalnızca tasarım aşamasını kapsayan bu modül genellikle uygunluk beyanı ile birlikte kullanılır. CE işareti şartı aranmaz. Onaylanmış kuruluş tarafından ürün test edilir ve ilgili standartlara uygunluğu beyan edilir.

Modül C:

Tipe Uygunluk Beyanı Üretim aşamasına yönelik olan bu modül tek başına yeterli değildir ve AT Tip İncelemesi modülünden (Modül B) sonraki bir aşamayı temsil eder. Ürünün ilgili direktif gereklerine uyduğunu kanıtlamak için kullanılan bu modül sonucunda üretici ürününe CE işareti iliştirir ve uygunluk beyanında bulunur.

Modül D:

Ürünün, imalinde kalite güvence sistemi (ISO 9000 ) & ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulamasının olmasını öngörür. Üretici, ürünü ilgili standartlara uygun olarak üretir. nihai test ve deneyleri kendi bünyesinde yapar ve devam ettirir. CE işareti öncesinde onaylanmış kuruluş tarafından ürünlerin testi gerçekleştirilir. uygun ise CE işareti iliştirilir.

Teknik Dosya

Teknik Dosya

Modül E:

Ürün Kalite Güvencesi Üretim aşamasını kapsar ve Modül B’yi takip eder. Onaylanmış bir kurum tarafından test edilme ve onaylanma aşamasını içerir. İzlediği süreç ISO 9000‘nin son kontrol ve testler ‘ alım + ambalaj + satış sonrası hizmet [üretimi içermez] kapsamı ile benzerlik gösterir (eski ISO 9003). Üretim sürecine yönelik bir kalite güvence sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir.

Modül F:

Ürün Doğrulaması Sadece üretim aşamasına yönelik olan bu modül genellikle Modül B ile birlikte kullanılır. Onaylanmış bir kurumun, ürünün teknik dokümanlara veya tip incelemesindeki tanımlara uygunluğunu denetlediği modül çerçevesinde yazılı uygunluk belgesi ile birlikte ürüne CE işareti iliştirilir.

Modül G:

Birim Doğrulaması Hem tasarım hem üretim safhalarını kapsayan bu modül çerçevesinde, onaylanmış kurumun, ürünün ilgili direktiflere uyduğunu bildirmesi ve yapılan testler neticesinde ürünün CE işareti taşıması gerekir.

Modül H:

Tam Kalite Güvencesi Hem tasarım hem üretim safhalarıyla ilgili olan bu modülün uygulanması için onaylanmış bir kurum tarafından kalite yönetim sisteminin [ISO 9000’nin tasarım + geliştirme + üretim + tesis + satış sonrası hizmet kapsamını (TS EN ISO 9001)] varlığı denetlenir. Tasarımın uyumlaştırılmış standardlara tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda ; tasarımın yönetmeliğin hükümlerine uyup uymadığı incelenir.