Herhangi Bir Sektörde Faaliyet Gösteren Kuruluşun faaliyetlerinin kontrolünün, yönetim sistemi, kalite sistemi veya kabul görülen standartlara uygunluğunun denetlenip olumlu sonuçlanması sonrasında hak edilen belgedir. Sistem Belgelendirme üretilen ürünlerin kalitesinden ziyade, üretim esnasında izlenen proseslerin kontrolü ve kalitesinin sürekli artırılması prensibine bağlıdır. ürün kalitesi, yönetimin kalitesi sonrası doğal olarak yükselir. Sistem belgelendirme ile kuruluşun çalışan, tedarikçi ve müşteri memnuniyetinin artması ile hep daha iyiye gitmesi söz konusudur. Sistem belgelendirmeye örnek olarak ;

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme  

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi  

TS 11075 İş Yerleri- Motorlu Araç Alım Satımı Yapan

TSE 11075 Oto Galeriler İçin TSE Belgesi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında Protokol İmzalandı …
Motorlu Araç Alıcı/satıcıları için Mesleki Yeterlilik Sertifikası zorunlu koşulacak. Artık herkes oto galeri, motorlu araç galerisi açamayacak. Mesleki yeterlilik sertifikası ve TSE 11075 motorlu araç galerileri standardına uygun şekilde işletmelerini devam ettirmek zorunda. Bir sonraki adımda TSE Belgesi Olma Zorunluluğu koşulacağı ön görülmektedir. Oto galeriler için tse belgesi standardı hakkında kısmi bilgiler aşağıda verilmiştir.

TS 11075 İş Yerleri – Oto alım- satım Hizmeti veren Genel Kurallar

Galeri TSE Stadandardı

Oto Galeriler, motorlu araç alım satımı Türk standardı


Motorlu Araçların alım/satım hizmetleri veren kuruluşlar için hazırlanmış olan Türk standardında, oto galeriler, zirai araçlar, ticari araçlar alım satımı yapan kuruluşlar için gerekli asgari şartları kapsamaktadır. Detaylı bilgiler TS 11075 standardında veya www.tasardanismanlik.com/iletisim web adresinden ulaşabilir, TS 11075 oto alım satımı hizmeti veren iş yerleri standardını www.tse.org.tr adresinden satın alabilirsiniz.
Oto Galeriler, motorlu araç alım satımı Türk standardı[/caption]
Taşar Danışmanlık olarak oto galerilere tse belgesi alımı için profesyonel kadromuzla hizmet vermeye hazırız.
Oto galerilerin T.S.E. Belgesi alabilmeleri için ön şartlardan bir kısmı aşağıdaki gibidir;
Ticaret Sicil Gazetesi
Faaliyet Belgesi ( Son 6 Aylık)
İmza Sirküleri
Vergi Levhası
İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı.
TSE Belgesi Nasıl Alınır?
TSE Belgesi alım işlemleri için gerekli kriterlere sahip olmanız şartı aranmaktadır. Bunların tespiti taşar danışmanlık tarafından sağlanmaktadır. Kuruluşunuzun tse belgesi alma konusunda yeterliliği varsa gerekli çalışmalar sonrasında Türk Standartları Enstitüsüne Başvurularak, denetim programı yapılır. Denetim sonrası TSE nin uygun görmesi halinde belgelendirme sağlanır.